Anglické preklady

Spoľahnite sa na profesionálny preklad technickej dokumentácie, právnej analýzy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Anglické texty vždy prekladajú preverení špecialisti na konkrétny odbor, kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa ISO 9001 a ISO 17100.

Anglické texty najčastejšie prekladáme

Vyžiadajte si ponuku

Spoľahlivý partner na preklady anglických textov pre vašu firmu


Individuálny prístup

Každú požiadavku na anglický preklad spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta, v dohodnutom termíne a so zachovaním vzhľadu pôvodného textu. 

Profesionálni prekladatelia

Anglické texty vždy prekladajú prekladatelia, ktorí sú zároveň špecialistami na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame oblasti od automotive až po životné prostredie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov anglických textov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi a vašim vlastným požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých anglických prekladateľov a revízorov či anglických rodených hovoriacich a preložiť v krátkych termínoch aj rozsiahle texty.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Váš anglický preklad je u nás v dobrých rukách.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého anglického textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Anglické preklady sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Prečo si anglický preklad objednať v Otagu?

 • Spolupracujeme výhradne s overenými prekladateľmi,
 • naši prekladatelia pokrývajú desiatky odborných špecializácií,
 • zabezpečíme doplnkovú kontrolu anglickým rodeným hovoriacim,
 • zabezpečíme úradné preklady dokumentov z aj do angličtiny,
 • objednanie a dodanie prekladu je rýchle a jednoduché,
 • ku každej požiadavke pristupujeme individuálne.


Zaujímavosti a fakty o anglickom jazyku 

Angličtina, lingua franca moderného sveta, je flexibilný a dynamický jazyk. Absorbuje vplyvy rôznych kultúr a prispôsobuje sa technologickému vývoju, vďaka čomu si drží svoje postavenie v neustále sa meniacom svete. Všestrannosť angličtiny umožňuje širokú škálu vyjadrenia, okúzľuje publikum svojou krásou, silou a schopnosťou preniesť jemné emócie. Je tiež jazykom medzinárodného obchodu, diplomacie, vedy, športu, kultúry a komunikácie.


Ako vznikol anglický jazyk

 • Angličtina sa vyvinula v 5. storočí v dôsledku vpádov germánskych kmeňov (Anglov, Sasov a Jutov) na územie Británie. Takto vznikla Old English. Hoci by jej dnes už anglickí rodení hovoriaci nerozumeli, pochádza z nej približne polovica najpoužívanejších anglických slov, napr. be, strong či water.
 • V 14. storočí sa po francúzskej nadvláde stala dominantným jazykom Middle English – ktorá bola ovplyvnená francúzštinou. Aj tomuto jazyku by súčasní rodení hovoriaci len ťažko rozumeli. V tomto období ale vznikli slová ako bread, house, friend, time či heart.
 • V 16. storočí sa dostávame k Modern English. Tento jazyk obsahuje množstvo nových slov, keďže sa dostal do kontaktu s mnohými kultúrami a vďaka objavu kníhtlače sa čoraz viac ľudí učí čítať.
 • V roku 1604 Robert Cawdrey vydal prvý slovník anglického jazyka, vysvetľoval najmä slová, ktoré sa používali v literatúre tých čias. Najznámejší z prvých slovníkov bol A Dictionary of the English Language od Samula Johnsona.


Zaujímavé fakty o angličtine

 • Spolu s čínštinou a španielčinou patrí k 3 najčastejšie používaným jazykom na svete.
 • Je oficiálnym jazykom v 67 krajinách sveta: USA, Spojenom kráľovstve, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, v Írsku, Indii, Pakistane, Bangladéši, na Srí Lanke, Filipínach, v Singapure a v ďalších afrických krajinách a v Karibiku.
 • Ako lingua franca ju na celom svete používa viac ako 1,5 bilióna ľudí.
 • Má jednu z najbohatších slovných zásob na svete. V súčasnosti sa v nej bežne používa viac 170 000 slov. Ak vezmeme do úvahy aj odborné výrazy a špecifický žargón, ide o viac ako milión slov.
 • Ovplyvnilo ju množstvo jazykov vrátane latinčiny,  francúzštiny, nemčiny, gréčtiny, španielčiny, taliančiny, holandčiny, portugalčiny, arabčiny, pôvodných amerických jazykov, hindčiny, čínštiny, japončiny, ruštiny, poľštiny a ďalších
 • Jej pravopis nie je fonetický = nepíšeme to, čo počujeme a v dôsledku jej dlhého vývoja a vplyvu rôznych jazykov sa podobne vyslovené slová nepíšu rovnako. Anglický pravopis je preto pre študentov často výzvou. Na druhej strane odráža krásu histórie angličtiny.
 • Približne 25 % webových stránok je v anglickom jazyku.
 • Najznámejšie certifikáty z anglického jazyka, ktoré môžete získať a sú uznávané v USA aj v Spojenom kráľovstve, sú: IELTS (International English Language Testing System) a TOEFL (Test of English as a Foreign Language).

Získajte ponuku do 30 minút