Francúzske preklady

Spoľahnite sa na profesionálny preklad úradných listín, právnej analýzy, obchodnej správy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Francúzske texty vždy prekladajú preverení špecialisti na konkrétny odbor a kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa ISO 9001 a ISO 17100.

Francúzske texty najčastejšie prekladáme

 • z francúzštiny do slovenčiny,
 • zo slovenčiny do francúzštiny,
 • z francúzštiny do češtiny, poľštiny, rumunčiny a ďalších jazykov.

Spoľahlivý partner na preklady francúzskych textov pre vašu firmu.


Individuálny prístup

Každú požiadavku na francúzsky preklad spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta, v dohodnutom termíne a so zachovaním vzhľadu pôvodného textu. 

Profesionálni prekladatelia francúzskeho jazyka

Francúzske texty vždy prekladajú prekladatelia, ktorí sú zároveň špecialistami na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame oblasti od avioniky až po životné poistenie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných francúzskych prekladov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi a vašim vlastným požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých prekladateľov, revízorov alebo rodených hovoriacich francúzskeho jazyka a aj v krátkych termínoch preložiť rozsiahle texty.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 o systéme manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Vaše francúzske preklady sú u nás v dobrých rukách.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého francúzskeho textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Texty z francúzštiny sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Prečo si francúzsky preklad objednať v Otagu?

 • Spolupracujeme výhradne s overenými francúzskymi prekladateľmi.
 • Naši prekladatelia pokrývajú desiatky odborných špecializácií.
 • Zabezpečíme doplnkovú kontrolu francúzskym rodeným hovoriacim.
 • Zabezpečíme úradné preklady dokumentov z aj do francúzštiny.
 • Objednanie a dodanie prekladu je rýchle a jednoduché.
 • Ku každej požiadavke pristupujeme individuálne.


Zaujímavosti a fakty o francúzskom jazyku a Francúzsku

Francúzština je jedným z najrozšírenejších jazykov s bohatou históriou. Dohovoríte sa ňou vo viac ako 29 krajinách na 3 kontinentoch. Má jedinečné postavenie vo svete literatúry a umenia, ale nemožno jej uprieť ani významné miesto v obchode a politike.


Zaujímavé fakty o francúzštine

 • Vyvinula sa v 9. storočí z latinčiny a germánskeho a franského jazyka.
 • Spolu so španielčinou, taliančinou, portugalčinou či rumunčinou patrí medzi románske jazyky. 
 • Je oficiálnym jazykom alebo jedným z oficiálnych jazykov v 29 krajinách sveta, pričom väčšina z nich sa nachádza v Afrike.
 • Celkovo ňou hovorí viac ako 300 miliónov ľudí, takže je piatym najpoužívanejším jazykom sveta.
 • Je jazykom diplomacie a jedným z oficiálnych jazykov medzinárodných organizácií, ako sú OSN, UNESCO, UNICEF či Európska únia, ale aj Medzinárodný olympijský výbor, FIFA a ďalšie.
 • Pre 93 miliónov žiakov je to jazyk, v ktorom sa vzdelávajú. Ako cudzí jazyk sa ju učí 51 miliónov ľudí.
 • Ide o štvrtý najpoužívanejší jazyk na internete.
 • Francúzske slová sa dostali aj do iných jazykov, napr. hôtel, roman, parfum, bonbon, résumé, toilette.
 • Špecifické znaky v porovnaní so slovenčinou sú: à, â, æ, ç, é, è, ê, ë, î, ï, ô, œ, ù, û, ü, ÿ.
 • Ak máte záujem o certifikát, francúzske ministerstvo školstva zastrešuje certifikáty DELF (pre mierne pokročilých) a DALF (pre pokročilých), ktoré sú medzinárodne uznávané.


Krajiny, kde sa dohovoríte po francúzsky

 • Európa: Francúzsko, Monako, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Andorra
 • Afrika: Alžírsko, Maroko, Tunisko, Mauritánia, Libanon, Benin, Burkina Faso, Konžská demokratická republika, Kongo, Pobrežie Slonoviny, Gabon, Guinea, Mali, Niger, Senegal , Togo, Burundi, Kamerun, Komory, Džibutsko, Rovníková Guinea, Madagaskar, Stredoafrická republika, Rwanda, Seychely, Čad
 • Blízky východ: Libanon
 • Amerika: Kanada, Haiti
 • Oceánia: Vanuatu
 • oblasť Indického oceána: Maurícius


Krátka história Francúzska

Ako prví územie Francúzska obývali Kelti, ktorých v roku 52 p. n. l. porazili Rimania. V priebehu stáročí prešlo pod kontrolu Frankov, Germánov a za vlády Karola Veľkého sa z neho stalo mocné cisárstvo. V stredoveku, počas vzostupu kapetovskej dynastie, prežívalo Francúzsko obdobie veľkého blahobytu.

Renesancia vytvorila priestor pre veľkú umeleckú a intelektuálnu tvorivosť. Medzi významné osobnosti týchto čias patria kráľ František I., filozof Michel de Montaigne, spisovateľ François Rabelais, kráľovná Katarína Medicijská, spisovatelia Pierre de Ronsard a François Villon či matematik Blaise Pascal. Francúzsko ale priťahovalo aj cestovateľov, počas renesancie tu medi inými pôsobili aj taliansky maliar Leonardo da Vinci a poľský astronóm a matematik Mikuláš Kopernik.

V 18. storočí krajinou otriasla Veľká francúzska revolúcia. Znamenala zánik absolutistickej monarchie a smrť vtedajšieho panovníka Ľudovíta XVI. a jeho rodiny. Zrodili sa myšlienky republiky a demokracie: sloboda – rovnosť – bratstvo. Viedla k zjednoteniu Francúzska pod centrálnou vládou a napomohla vzniku jednotného systému súdnictva a zrušeniu feudálneho systému a šľachtického stavu. Prispela k modernizácii poľnohospodárstva, priemyslu a k rozvoju obchodu. K moci sa dostáva Napoleon Bonaparte. Po jeho páde bola monarchia na krátke obdobie navrátená, ale znova bola nahradená republikou a tak to ostalo až doteraz: v súčasnosti je vo Francúzsku piata republika.

V 19. a 20. storočí prebiehajú v krajine významné reformy, ale aj konflikty. Zapája sa do oboch svetových vojen, pričom boje prebiehajú aj na jej území a dochádza k významným škodám a stratám na životoch. Počas druhej svetovej vojny je Francúzsko okupované až do oslobodenia spojeneckými silami v roku 1944.

Od konca druhej svetovej vojny sa Francúzsko stalo významným aktérom pri budovaní európskej integrácie. Bolo jedným z zakladajúcich členov Európskej únie a NATO. Francúzska ekonomika je 6. najsilnejšou ekonomikou sveta z pohľadu HDP a druhou najväčšou ekonomikou EÚ. Patrí medzi popredné na svete a Francúzsko je každoročne navštevované miliónmi turistov. Ľudí po celom svete priťahuje svojou históriou, kultúrou, literatúrou, hudbou a v neposlednom rade aj kuchyňou.

Získajte ponuku do 30 minút