Maďarské preklady

Spoľahnite sa na profesionálny preklad úradných listín, právnej analýzy, obchodnej správy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Texty do maďarčiny alebo z maďarského jazyka vždy prekladajú preverení špecialisti na konkrétny odbor a kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa ISO 9001 a ISO 17100.

Maďarské texty najčastejšie prekladáme

 • z maďarčiny do slovenčiny,
 • zo slovenčiny do maďarčiny,
 • z maďarčiny do češtiny, poľštiny a ďalších jazykov.

Spoľahlivý partner na preklady maďarských textov pre vašu firmu.


Individuálny prístup

Každú požiadavku na maďarský preklad spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta, v dohodnutom termíne a so zachovaním vzhľadu pôvodného textu. 

Profesionálni prekladatelia maďarského jazyka

Maďarské texty vždy prekladajú prekladatelia, ktorí sú zároveň špecialistami na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame oblasti od avioniky až po životné poistenie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných maďarských prekladov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi a vašim vlastným požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých prekladateľov, revízorov alebo rodených hovoriacich maďarského jazyka a aj v krátkych termínoch preložiť rozsiahle texty.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 o systéme manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Vaše maďarské preklady sú u nás v dobrých rukách.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého maďarského textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Texty z maďarčiny sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Prečo si maďarský preklad objednať v Otagu?

 • Spolupracujeme výhradne s overenými maďarskými prekladateľmi.
 • Naši prekladatelia pokrývajú desiatky odborných špecializácií.
 • Zabezpečíme doplnkovú kontrolu maďarským rodeným hovoriacim.
 • Zabezpečíme úradné preklady dokumentov z aj do maďarčiny.
 • Objednanie a dodanie prekladu je rýchle a jednoduché.
 • Ku každej požiadavke pristupujeme individuálne.


Zaujímavosti a fakty o maďarskom jazyku a Maďarsku

Maďarský jazyk, známy aj ako maďarčina, patrí do skupiny uralských jazykov. Je to jediný oficiálny jazyk Maďarska a má viac ako 10 miliónov hovoriacich v Maďarsku a zhruba 3 milióny hovoriacich v zahraničí. História maďarského jazyka siaha až do 10. storočia, keď maďarské kmene prišli do oblasti, ktorú dnes poznáme ako Maďarsko.

Pred príchodom Maďarov bola oblasť obývaná rôznymi kmeňmi, ktoré hovorili viacerými jazykmi. Maďarský jazyk však nemá žiadne blízke príbuzné jazyky v okolí. Podľa viacerých teórií sa maďarčina vyvinula z jazykov pôvodných obyvateľov oblasti alebo z jazykov zo Sibíri, odkiaľ pochádza aj iná skupina uralských jazykov.

Najstaršie zachované písomné doklady maďarčiny pochádzajú z 10. storočia, keď sa začala používať latinku. V priebehu storočí sa maďarčina vyvíjala, pričom sa v nej objavovali rôzne vplyvy, najmä z nemeckého a slovanských jazykov.

V 16. storočí sa objavila snaha o normalizáciu maďarčiny a vytvorenie spisovnej formy jazyka. Vtedy sa začali používať aj diakritické znamienka, ktoré umožnili lepšiu fonetickú transkripciu maďarčiny. V 18. a 19. storočí sa maďarčina stala národným jazykom Maďarov a zároveň sa stala jazykom kultúry a literatúry.

V 20. storočí sa maďarčina stala ešte viac rozšírenou a získala si medzinárodné uznávanie. V súčasnosti má maďarčina 10 dialektov, ktoré sa líšia nielen výslovnosťou, ale aj terminologicky. Napriek tomu sa však zachováva jednotná spisovná forma jazyka..

Zaujímavé fakty o maďarčine

 • Maďarčina nerozlišuje gramatické rody, dokonca sa nepoužívajú ani odlišné zámena ona alebo on.
 • Unikátna gramatika: Maďarčina má veľmi unikátnu gramatiku a má napríklad 18 rôznych prípadov, ktoré sa používajú pri skloňovaní slov.
 • Diakritika: V maďarčine sa často používajú háčiky a dĺžne nad písmenami, ktoré označujú zvukovú zmenu alebo zdôraznenie určitého zvuku v slove.
 • Fotenický systém: Maďarčina má veľmi bohatú fonetiku a obsahuje množstvo samohlások a spoluhlások, ktoré sú vyslovované rôznymi spôsobmi.
 • Dlhé slová: Maďarčina má sklon k tvorbe dlhých slov, pretože niektoré slová sa tvoria pridaním predpony alebo prípony k slovu. Najdlhšie slovo v maďarčine obsahuje až 44 písmen a znamená "spoločensko-ekonomický rozvoj".
 • Slovosled: V maďarčine je slovosled veľmi prísny a zvyčajne sa neodchýli od základnej formy podmienky, predikátu a prívlastku. Takýto slovosled umožňuje v maďarčine rôzne gramatické formy, ktoré iné jazyky vyjadrujú pomocou slovnej koncovky.
 • Maďarčina používa iné poradie pri uvádzaní napr. mena a priezviska, adresy a dátumu je iné ako v ostatných európskych jazykoch:


Krajiny, kde sa dohovoríte po maďarsky

 • Maďarsko 10 mil. hovoriacich
 • Rumunsko 2 mil. 
 • Slovensko 500 000
 • Ukrajina 250 000
 • Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko: spolu približne 700 000
 • Rakúsko 50 000

Okrem úradného jazykau v Maďarsku je maďarčina jazykom menšiny v niekoľkých susedných krajinách:

Rumunsko: Maďarská menšina v Rumunsku tvorí približne 6% obyvateľstva. Maďarčina sa využíva najmú v obciach a mestečkách v Sedmihradskom regióne.

Slovensko: Maďarská menšina na Slovensku tvorí približne 8% obyvateľstva. Maďarčina je oficiálnym jazykom v prihnaničných častiach ja juhu Slovenska.

Srbsko: Maďarská menšina v Srbsku tvorí približne 3% obyvateľstva vo Vojvodine.

Ukrajina: Maďarská menšina na Ukrajine tvorí približne 0,3% obyvateľstva, dohovoríte sa s ňou najskôr v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Okrem týchto krajín môžete nájsť maďarských hovoriacich ľudí aj v iných častiach sveta, najmä v USA, Kanade, Austrálii a Izraeli.


Zaujímavé maďarské objavy a inovácie 

Maďarsko má bohatú históriu a kultúru, ktoré zahrňujú mnoho významných objavov, vynálezov a prínosov pre ľudstvo. Tu sú niektoré z najvýznamnejších objavov, ktoré pochádzajú z Maďarska:

Rubikova kocka: Vynálezca Ernő Rubik vytvoril Rubikovu kocku v roku 1974. Táto hračka sa stala celosvetovým fenoménom a bola predaná v miliónoch kusov po celom svete.

Jazykové technológie: Maďarsko bolo jednou z prvých krajín, ktorá vyvinula softvérové technológie na rozpoznávanie reči a syntézu reči.

Konska sedačka: Konska sedačka, známa aj ako kočovná sedačka, bola vynájdená v Maďarsku na konci 18. storočia. Táto sedačka bola používaná po celom svete a bola využívaná na prepravu ľudí a tovaru.

Vitamín C: V roku 1937 Albert Szent-Györgyi, maďarský biochemik, izoloval vitamín C z citrónov a pomarančov.

Moderný helikoptéra: Vynálezca Oszkár Asbóth vyvinul v roku 1928 modernú helikoptéru s krídlami na rotoroch. Jeho vynález mal obrovský vplyv na vojenskú a civilnú letectvá.

Kinetické zariadenie: Vynálezca Ányos Jedlik vyvinul v roku 1828 prvý elektromotor a o niekoľko rokov neskôr vynálezce Károly Zipernowsky vytvoril kinetické zariadenie, ktoré je základom pre moderné elektromotory.

Prechod na letný čas: Maďarsko bolo jednou z prvých krajín, ktoré zaviedli prechod na letný čas. Táto zmena bola poprvýkrát uskutočnená v roku 1916.

Moderné pluhovanie: Vynálezca János Cziráky vynálezom moderného pluhu zmenil poľnohospodársku výrobu a pomohol k väčšej úrodě.

Automobilový airbag: Maďar Tamás Irinyi vyvinul v roku 1967 prvý airbag pre automobily, ktorý bol použitý v japonských automobiloch Honda

.

Získajte ponuku do 30 minút