Nemecké preklady

Spoľahnite sa na profesionálny preklad technickej dokumentácie, právnej analýzy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Nemecké texty vždy prekladajú preverení špecialisti na konkrétny odbor, kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa ISO 9001 a ISO 17100

Nemecké texty najčastejšie prekladáme

Spoľahlivý partner na preklady nemeckých textov pre vašu firmu.


Individuálny prístup

Každú požiadavku na nemecký preklad spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta, v dohodnutom termíne a so zachovaním vzhľadu pôvodného textu. 

Profesionálni prekladatelia

Nemecké texty vždy prekladajú prekladatelia, ktorí sú zároveň špecialistami na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame oblasti od auditu až po žiarové zinkovanie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov nemeckých textov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi prípadne vašim požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých nemeckých prekladateľov, revízorov alebo nemeckých rodených hovoriacich a preložiť aj rozsiahle texty v krátkych termínoch.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Váš preklad je u nás v dobrých rukách, na to sa môžete spoľahnúť.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého nemeckého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Nemecké preklady sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Prečo si nemecký preklad objednať v Otagu?

 • Spolupracujeme výhradne s overenými prekladateľmi,
 • naši prekladatelia pokrývajú desiatky odborných špecializácií,
 • zabezpečíme doplnkovú kontrolu nemeckým rodeným hovoriacim,
 • zabezpečíme úradné preklady dokumentov z aj do nemčiny,
 • objednanie a dodanie prekladu je rýchle a jednoduché,
 • ku každej požiadavke pristupujeme individuálne.


Zaujímavosti a fakty o nemeckom jazyku 

Nemčina je najrozšírenejší rodný jazyk v Európskej únii

Nemecký jazyk je jedným z najpoužívanejších jazykov v Európe a po angličtine a ruštine ide o tretí najpoužívanejší jazyk na svete. Približne 130 miliónov ľudí má nemčinu ako rodný alebo druhý jazyk. Nemčina je zároveň najpoužívanejší rodný jazyk v Európskej únii, hovorí sa ňou v Nemecku, Rakúsku, Lichtenštajnsku a talianskej provincii Južné Tirolsko. Takisto je jedným z oficiálnych jazykov Švajčiarska, Belgicka či Luxemburska. Spisovná nemčina sa vo svojej najčistejšej podobe používa prakticky iba v písomnej podobe, v ústnej forme sa jej snažia priblížiť napríklad v masmédiách.

Nemčina ako cudzí jazyk

Podľa posledných dostupných štatistík z roku 2021 sa odhaduje, že na celom svete sa učí nemčinu ako cudzí jazyk približne 15,4 milióna ľudí. Toto číslo zahŕňa študentov, ktorí sa učia nemecký jazyk ako povinný predmet alebo ako voliteľný predmet v školách, ale aj ľudí, ktorí sa ho učia na univerzitách, jazykových školách či online kurzoch.

Najväčšiu skupinu ľudí, ktorí sa učia nemčinu ako cudzí jazyk, tvoria obyvatelia Francúzska, Talianska, Španielska, Veľkej Británie, Číny, Turecka, Japonska a Ruska. Je dôležité poznamenať, že sú to len odhady a skutočný počet ľudí, ktorí sa učia nemecký jazyk ako cudzí, môže byť o niečo vyšší alebo nižší.

Nemecká gramatika a slovná zásoba

Nemčina patrí do skupiny flektívnych jazykov. Podstatné mená majú v nemčine štyri pády, tri rody a dve čísla. Väčšina jej slovnej zásoby pochádza zo starovekej germánskej vetvy indoeurópskej jazykovej rodiny, zatiaľ čo menšia časť je čiastočne odvodená z latinčiny a gréčtiny spolu s menším počtom slov prevzatých z francúzštiny a modernej angličtiny.

Gramatika nemeckého jazyka sa môže zdať náročná, ale s trochou trpezlivosti a úsilia sa dajú zvládnuť aj jej najzložitejšie pravidlá.

Ako už bolo spomenuté, nemecký jazyk má rovnako ako slovenčina tri rody, a to mužský, ženský a stredný. Každé slovo má tiež určitý pád, a to buď nominatív, akuzatív, datív, alebo genitív. Pády sa používajú pre významové rozlišovanie slov a ich vzťahov v určitom kontexte.

Nemecký jazyk sa taktiež vyznačuje bohatou konjugáciou slovies. Slovesá sa skloňujú v závislosti od osoby (ja, ty, on/ona/ono, my, vy, oni/ony), času (prítomný, minulý, budúci), spôsobu (oznamovací, podmieňovací, rozkazovací) a aby toho nebolo málo, aj podľa zápornej formy. Slovesá v nemčine môžu byť tiež slabé alebo silné, čo ovplyvňuje spôsob ich konjugácie.

Nemecký jazyk používa aj členy – určitý a neurčitý. Zároveň existuje aj množstvo predložiek, ktoré ovplyvňujú význam slov a vzťahy medzi nimi v konkrétnom kontexte. Dokonavý a nedokonavý vid sa zo súčasného spisovného nemeckého jazyka vytratili.

Zaujímavosti o nemeckom jazyku

 • Nemčina patrí spolu s angličtinou a holandčinou do skupiny západogermánskych jazykov.
 • Všetky podstatné mená sa v nemčine píšu s veľkým začiatočným písmenom.
 • Nemčina využíva latinku, no navyše má ostré S, ktoré vyzerá ako grécka beta ß a nikdy nestojí na začiatku slova.
 • Nemčina je známa svojimi dlhými slovami, niektoré sa skladajú zo 40 až 60 písmen, napríklad Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsteilnehmer.
 • Nemčina pozostáva z takmer 23 milióna slov, pričom bežný človek z nich využíva len cca 12 000 až 16 000.
 • Najbežnejšie používané slová sú určité členy "der", "die" a "das".

Získajte ponuku do 30 minút