Preklady z nemčiny do slovenčiny

Spoľahnite sa na profesionálny preklad technickej dokumentácie, právnej analýzy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Preklady textov a dokumentov z nemčiny do slovenčiny vždy pripravujú preverení špecialisti na konkrétny odbor. Kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa noriem ISO 9001 a ISO 17100.

Spoľahlivý partner na preklady z nemčiny do slovenčiny pre vašu firmu.


Individuálny prístup

Každý preklad z nemeckého jazyka do slovenčiny spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta v dohodnutom termíne a so zachovaním vizuálnej stránky textu.

Profesionálni prekladatelia

Nemecké texty do slovenčiny vždy prekladajú špecialisti na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame odbory od auditu po žiarové zinkovanie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov nemeckých textov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi prípadne vašim požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých nemeckých prekladateľov, revízorov alebo nemeckých rodených hovoriacich a preložiť aj rozsiahle texty v krátkych termínoch.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Váš preklad je v u nás dobrých rukách.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého nemeckého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady z nemčiny sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Ako objednať preklad z nemčiny do slovenčiny?

Objednať si ho môžete jednoducho online cez formulár alebo e-mailom. K požiadavke pripíšte, do kedy potrebujete mať preklad hotový. Obratom sa s vami spojíme a zašleme vám cenovú ponuku. Po potvrdení texty preložíme, skontrolujeme a zašleme vám hotový preklad e-mailom alebo pri väčších súboroch cez zabezpečené úložisko.

Koľko stojí preklad z nemčiny do slovenčiny?

Cena za preklad textu určujeme podľa jeho rozsahu v slovách alebo normostranách, ovplyvňuje ju tiež:

  • smer prekladu z/do slovenčiny,
  • rozsahu textu a termín dodania,
  • doplnkové služby, napríklad:
  • revízia prekladu,
  • korektúra rodeným hovoriacim,
  • formát súborov na preklad.

Cenu za preklad textu vypočítame vopred, po preklade vás nečakajú žiadne prekvapenia. Pošlite nám e-mail alebo vyplňte online formulár a obratom vám pripravíme cenovú ponuku.

Ako pripraviť text na preklad z nemčiny do slovenčiny?

Najjednoduchšie je objednať si preklad v editovateľnom formáte (MS Word, Excel a pod.). Pracovať dokážeme s rôznymi  bežnými aj menej bežnými textovými, grafickými alebo audio-video formátmi.

Koľko trvá preklad textu z nemčiny do slovenčiny?

Jeden prekladateľ z nemeckého do slovenského jazyka za deň bežne preloží približne 2 000 slov alebo 8 normostrán textu.

Zabezpečíte aj expresný preklad?

Áno, zabezpečíme. Spracovanie prekladu môžete urýchliť takto:

  • Pošlete nám editovateľnú verziu textu na preklad (ak ju máte, skonvertované PDF do Wordu nám nepomôže).
  • Zadáte jasnú požiadavku: do akých jazykov sa má text preložiť, ako bude preklad ďalej použitý, kedy najneskôr ho potrebujete, pripojíte relevantné referenčné podklady a pod.

Vďaka našim skúsenostiam vieme do procesu prekladu zapojiť viacerých prekladateľov súčasne a dodať vám ho v kratšom čase.

Aké druhy textov prekladáte?

Otago prekladá nemecké texty z oblastí práva, strojárstva, financií a auditu, informačných technológií, zdravotníctva a zdravotníckej techniky. Odborné texty vždy prekladajú prekladatelia so skúsenosťami z konkrétneho odvetvia.

Prekladá texty človek alebo umelá inteligencia?

Ak sa nedohodneme inak, texty prekladajú výhradne ľudia. Používajú pritom moderné technológie, ktoré im pomáhajú efektívne pracovať, nejde ale o strojový preklad.

Používate automatizované (strojové) prekladače?

V niektorých prípadoch je výhodné využiť aj automatizovaný (strojový) preklad z nemeckého jazyka do slovenčiny a nechať ho skontrolovať a upraviť ľudskému prekladateľovi. Budeme vám ho odporúčať ako možnosť vo vhodných prípadoch. 

Využívame vlastné profesionálne prekladače alebo prekladače tretích strán, ktoré v porovnaní s tými verejne dostupnými zaručujú vysokú kvalitu predpreloženého textu.

Získajte ponuku do 30 minút