Preklady z nemčiny do slovenčiny

Spoľahnite sa na profesionálny preklad technickej dokumentácie, právnej analýzy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Preklady textov a dokumentov z nemčiny do slovenčiny vždy pripravujú preverení špecialisti na konkrétny odbor. Kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa noriem ISO 9001 a ISO 17100.

Spoľahlivý partner na preklady z nemčiny do slovenčiny pre vašu firmu.


Individuálny prístup

Každý preklad z nemeckého jazyka do slovenčiny spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta v dohodnutom termíne a so zachovaním vizuálnej stránky textu.

Profesionálni prekladatelia

Nemecké texty do slovenčiny vždy prekladajú špecialisti na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame odbory od auditu po žiarové zinkovanie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov nemeckých textov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi prípadne vašim požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých nemeckých prekladateľov, revízorov alebo nemeckých rodených hovoriacich a preložiť aj rozsiahle texty v krátkych termínoch.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Váš preklad je v u nás dobrých rukách, na to sa môžete spoľahnúť.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého nemeckého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady z nemčiny sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Ako pripraviť text na preklad z nemčiny do slovenčiny?

Ako objednať preklad z nemčiny do slovenčiny?

Koľko trvá preklad z nemčiny do slovenčiny?

Aké druhy textov prekladáme?

Získajte ponuku do 30 minút