Anglická fráza týždňa – hang somebody out to dry

12.05.2023

Niekto vás nechal v štichu? You were hung out to dry.

Dostali sa už do zložitej, nepríjemnej alebo nebezpečnej situácie, ale nie vlastným pričinením? Človeku, ktorý vás do nej dostal, by ste po anglicky povedali, že vás nechal vyvesených, aby ste uschli.

Výraz hang somebody out to dry sa začal používať v 60. rokoch 20. storočia. Vyzerá to tak, že skutočne odkazuje na vešanie opratej bielizne na šnúru. V tomto sa totiž stávali obľúbenými automatické práčky a sušičky a starostlivosť bielizeň sa presúvala do interiéru. Ak ste ju nechali zavesenú vonku, bola vystavená na milosť počasiu. Aj prenesene teda nechávame ľudí napospas osudu.

Ak napríklad zamestnanec urobí v práci chybu a šéf ho z nej obviní bez toho, aby zohľadnil okolnosti, zamestnanec môže povedať: my boss hung me out to dry.

Ďalšie príklady použitia anglickej frázy hang somebody out to dry:

„When the investigation started, the manager hung the team out to dry to save himself.“

Manažér vyhýba vine tým, že nechá svoj tím prevziať plnú zodpovednosť za niečo, čo sa nepodarilo.

„I thought we were friends, but when I got in trouble, she hung me out to dry.“

Hovoriaci sa cíti zradený, pretože ho blízka osoba opustila v ťažkej chvíli.

The politician was hung out to dry by his party after the scandal broke.“

Politická strana sa po škandále dištancuje od politika a necháva ho, aby čelil následkom sám.

„Don't hang your brother out to dry – if you were both involved in the prank, you should both accept the punishment.“

Jeden zo súrodencov sa pokúša zvaliť vinu za praktický vtip na svojho brata, pričom sa na ňom podieľali obaja.

„After the failed project, the CEO hung the entire department out to dry.“

Riaditeľ zvaľuje vinu za neúspešný projekt na oddelenie a necháva ho čeliť následkom.