Anglická fráza týždňa – hold your horses

19.05.2023

Sústredene pracujete na dôležitom projekte a zrazu k vám dobehne kolega a žiada od vás rýchle rozhodnutie v zložitej situácii, ktorú vám opisuje. Vytrhol vás z pracovného zápalu a chcete mu povedať, aby zastavil a začal ešte raz a pomaly. Po anglicky od neho budete chcieť, aby zastavil svoje kone.

Keď nejde o život, nejde o nič. Hold your horses.

Hold your horses je anglický idióm, ktorý vznikol v USA na začiatku 19. storočia, keď hlavným dopravným prostriedkom boli vozy ťahané koňmi. Keď niekto išiel príliš rýchlo, jednoducho ste mu zakričali, aby vzal do rúk opraty a spomalil klus svojich koní.

Tento výraz sa používa doslova aj prenesene: vtedy, keď chceme niekomu povedať, aby spomalil tempo a neponáhľal sa; ale aj vtedy, keď má počkať, byť trpezlivý a nechcieť všetko naraz; prípadne vtedy, keď si má situáciu lepšie premyslieť a nerobiť unáhlené rozhodnutie.

Príklady použitia anglickej frázy hang somebody out to dry:

"Hold your horses, we need to double-check these calculations before submitting the report."

Rečník žiada kolegu, aby pred odoslaním správy ešte raz skontroloval výpočty. Chce sa uistiť, že je všetko správne, aby predišli chybám.

"I know you're excited about moving, but hold your horses—we haven't received the confirmation from the real estate agent yet."

Rečník v tomto scenári žiada spolubývajúceho, aby nepredbiehal udalosti a ešte nezačínal baliť, kým sa im neozve realitný agent.

"Hold your horses, kids! Dinner isn't ready yet."

Rodič vysvetľuje deťom, ktoré sú už zrejme hladné, že musia počkať, pretože večera ešte nie je hotová.

"I'm coming! Hold your horses!"

Rečníkovi sa niekto už tretíkrát za sebou pokúša dovolať, konečne zdvihne a oznamuje mu, že už ide na miesto stretnutia.

"Hold your horses, we haven't even started the project yet and you're already thinking about the launch party."

Rečník žiada od kolegu, aby nepredbiehal udalosti a neplánoval párty na oslavu ich nového projektu, keď s ním ešte ani poriadne nezačali.