20 top anglických skratiek v e-mailovej komunikácii

20.06.2023

V súčasnom rýchlom svete sa v e-mailovej komunikácii často používajú anglické skratky, ktoré zefektívňujú výmenu informácií a šetria čas. Tento účel však spĺňajú iba v prípade, že ich obe strany, prijímateľ aj adresát, poznajú a vedia používať. Pripravili sme si pre vás zoznam anglických skratiek aj s ich vysvetlením. V zozname nájdete okrem vysvetlenia aj voľné preklady skratiek v slovenskom jazyku a príklady použitia.

1. ASAP (As Soon As Possible)

Preklad skratky: Čo najskôr, ako to bude možné

Ide o e-mailovú skratku, ktorá sa často používa aj v hovorovej angličtine. Môžete ju použiť, keď chcete príjemcovi oznámiť, že úlohu/žiadosť/príkaz treba vybaviť čo najskôr.

Príklad použitia: Please send your proposals ASAP, so we can present them to the client this week.

2. FYI (For Your Information)

Preklad skratky: Len pre info

Ak chcete prijímateľovi správy poskytnúť dôležité informácie, použite túto skratku.

Príklad použitia: FYI, the project timeline remains on track, and we anticipate completing all remaining tasks within the agreed-upon timeframe.

3. BTW (By The Way)

Preklad skratky: Mimochodom

Túto e-mailovú skratku použite, ak potrebujete doplniť informácie, ktoré ste zabudli uviesť v predchádzajúcej správe/vete. Niekedy sa skratka používa aj na zdôraznenie dôležitosti konkrétnej informácie alebo úlohy.

Príklad použitia: BTW, after careful consideration and reviewing the current progress, we have decided to extend the deadline for the project by one week.

4. TYT (Take Your Time)

Preklad skratky: Neponáhľajte sa

Ak chcete dať osobe, s ktorou komunikujete, najavo, že sa netreba ponáhľať, použite e-mailovú skratku TYT.

Príklad použitia: TYT to check your schedule and let me know your availability for next week.

5. LMK (Let Me Know)

Preklad skratky: Dajte mi vedieť

LMK sa bežne používa vo formálnej aj neformálnej e-mailovej komunikácii. Použite ju na to, aby ste vyzvali adresáta na vyjadrenie názoru na niečo alebo na ujasnenie toho, že keď od vás niečo potrebuje, má vás kontaktovať.

Príklad použitia: LMK if you need anything.

6. IDK (I Don't Know)

Preklad skratky: Neviem

Pomocou tejto skratky môžete príjemcovi rýchlo oznámiť, že mu nedokážete pomôcť alebo odpovedať.

Príklad použitia: IDK when the developers are planning to complete the final testing phase.

7. PS (Post scriptum)

Preklad skratky: Napísané po

Skratka PS vznikla z latinského termínu Post scriptum. Často sa používa v ručne písaných listoch, no výnimkou nie je ani e-mailová komunikácia. PS sa zvyčajne píše na konci e-mailu pre doplnenie informácií, ktoré s predchádzajúcim textom nesúvisia alebo na dopísanie niektorých myšlienok, ktoré ste zabudli spomenúť v jadre e-mailu.

Príklad použitia: PS: We'll be having a small welcome lunch tomorrow to get to know you better.

8. WFH (Work From Home)

Preklad skratky: Práca z domu

Práca na diaľku je bežnejšia ako kedykoľvek predtým, a preto sa táto e-mailová skratka vyskytuje v elektronickej komunikácii pomerne často. Použite ju vtedy, keď chcete kolegom alebo šéfovi oznámiť, že budete pracovať z domu.

Príklad použitia v anglickej vete: Thank you. I'm WFH then, but can dial in on Google Meet.

9. EOM (End Of Message)

Preklad skratky: Koniec správy

Ak chcete kolegu informovať napríklad o preložení meetingu, stačí túto krátku správu zadať do predmetu a na konci uviesť skratku EOM. Váš kolega vďaka tomu nebude musieť správu otvárať.

Príklad použitia: The meeting has been rescheduled to 3:00 PM tomorrow. EOM.

10. EOW (End Of Week)

Preklad skratky: Koniec týždňa

Zadali ste niekomu úlohu a potrebujete ju mať vypracovanú do konca týždňa? V tomto prípade použite skratku EOW, ktorá sa v pracovných e-mailoch vzťahuje na piatok, takže váš kolega bude presne vedieť, kedy má úlohu odovzdať.

Príklad použitia: The deadline for all marketing proposals is EOW.

11. PFA (Please Find The Attachment)

Preklad skratky: Prosím pozri prílohu

Posielate v prílohe e-mailu dôležité dokumenty? V slovenčine by ste museli napísať niečo ako "dokument posielam v prílohe", no v angličtine stačí použiť skratku PFA.

Príklad použitia: PFA the travel itinerary with all the details, including flight schedules and hotel reservations.

12. AR (Action Required)

Preklad skratky: Vyžaduje sa akcia

E-mailová skratka AR sa používa, ak chcete príjemcovi oznámiť, že musí v súvislosti so správou vykonať nejakú akciu.

Príklad použitia: AR from you to confirm your availability for the rescheduled meeting on Thursday at 2:00 PM.

13. NYR (Need Your Response)

Preklad skratky: Vaša odpoveď je potrebná

Skratka NYR sa často používa v predmete e-mailu, ale niekedy aj v jeho jadre. Napíšte ju vtedy, keď vyžadujete od prijímateľa odpoveď alebo potvrdenie.

Príklad použitia: NYR - Client Meeting Confirmation

14. OOO (Out Of Office)

Preklad skratky: Mimo pracoviska

Táto šikovná skratka sa používa, keď sa nachádzate mimo kancelárie a nemáte prístup k počítaču alebo účtom. S OOO sa pravdepodobne stretnete aj pri prijatí automatických e-mailov, ktoré si pracovníci nastavujú, keď idú na dovolenku.

Príklad použitia: I'll be OOO for the next two days as I'll be on a business trip.

15. FYR (For your Reference)

Preklad skratky: Pre tvoju informáciu.

Ak potrebujete príjemcom odoslať dodatočné informácie o niečom, čo už poznajú, použite túto skratku v predmete alebo jadre e-mailu.

Príklad použitia: FYR, I have attached the monthly sales report for your reference.

16. NYR (Need Your Response)

Preklad skratky: Je potrebná odpoveď.

NYR je e-mailová skratka, ktorá príjemcovi naznačí, že sa od neho vyžaduje odpoveď. Často sa používa v predmete e-mailu. Môžete sa stretnúť aj s ďalšími variantmi, a tými sú anglické skratky NYRQ (Need your response quick) a NYRT (Need your response today).

Príklad použitia: NYR if you have any specific topics or skills you'd like to focus on during the session.

17. NRN (No Reply Necessary)

Preklad skratky: Nie je potrebná žiadna odpoveď.

NRN môžete v e-maile použiť na konci zoznamu pokynov, v predmete e-mailu alebo pri informovaní kolegov o zmenách. Adresáti tak budú vedieť, že prijatie správy nie je potrebné potvrdiť ani na ňu inak odpovedať a vy sa vyhnete preplnenej pošte.

Príklad použitia: NRN is needed for this session as attendance is optional.

18. TED (Tell, Explain, Describe)

Preklad skratky: Povedz, vysvetli, popíš

E-mailová skratka TED sa používa, keď požadujete od príjemcu správy ďalšie podrobnosti a vysvetlenie.

Príklad použitia: Before we proceed, TED the key features of the product.

19. IMO (In My Opinion)

Preklad skratky: Podľa môjho názoru.

Chcete sa s niekým podeliť o svoje názory, postrehy alebo myšlienky? Ešte predtým, ako ich začnete opisovať, napíšte pred vetou skratku IMO. Dáte tak adresátovi najavo, že ide o váš subjektívny názor.

Príklad použitia: IMO, we should consider implementing a flexible work-from-home policy to improve employee satisfaction and work-life balance.

20. Y/N (Yes or No?)

Preklad skratky: Áno alebo nie?

Chcete, aby vám prijímateľ stručne a rýchlo odpovedal na vašu otázku? Použite šikovnú e-mailovú skratku Y/N.

Príklad použitia: Please respond with Y/N to indicate if you'll be participating in the survey.

Ako skratky začať používať? Učte sa ich postupne

Ak ste si po prečítaní článku všetky anglické skratky nezapamätali, nezúfajte. TYT a učte sa ich postupne tým, že ich budete používať. Cieľom nie je naučiť sa všetky anglické skratky ASAP, ale vedieť používať tie, ktoré potrebujete v každodennej e-mailovej komunikácii.