Doprovod alebo sprievod – čo je správne?

20.04.2023

Už ste sa niekedy nad tým zamysleli? My mnohokrát! V rozhovoroch totiž častokrát počujeme oba. Ktorý výraz je v slovenskom jazyku správny?

Na udalosť niekoho sprevádzame alebo sme doprovod?

Slovo doprovod, a teda aj sloveso doprevádzať, sa v slovenskom jazyku nepovažujú za spisovné. Ide totiž o bohemizmy, teda jazykové prvky prevzaté z češtiny.

V slovenčine sa vo význame "vyprevádzať" používajú slovesá odprevádzať a sprevádzať.

Ako je to vo svete hudby?

Vo význame "hrať popri tom, ako niekto spieva alebo hrá na iný hudobný nástroj" sa v spisovnej slovenčine používa sloveso sprevádzať, napríklad sprevádzať speváka na klavíri.

Na vyjadrenie činnosti sa používa slovo odprevadenie (odprevádzanie), sprevádzanie a sprievod, napríklad odprevádzam syna do školy a sprevádzam dcéru pri nákupoch.

Príklady správneho použitia slova sprevádzať:

 • Sprevádzať ľudí po meste.
 • Sprevádzala ho povesť zvodcu.
 • Reláciou nás sprevádzali dvaja mladí muži.
 • Dostal výchovu, ktorá ho bude sprevádzať po celý život .
 • Sprevádzať ich budeme krátkym komentárom, konfrontovať faktami a názorom.
 • Sprevádzam člena svojej rodiny k lekárovi.
 • Sprevádzam speváka hrou na klavíri.
 • Sprevádzam dcéru pri nákupoch.

Príklady správneho použitia slova odprevádzať:

 • Odprevádzam svoju priateľku domov.
 • Hostitelia nás odprevadili až na stanicu.
 • S vďakou odprevádzam starý rok.
 • Odprevádzam svoju dcéru do školy.
 • Odprevadil ju aj niekto, koho by ste nečakali.
 • Na letisku ju odprevádzal práve on.
 • Stojím pri dverách a odprevádzam muža do práce.
 • Zo štadióna ma odprevádzala policajná eskorta.

Odporúčanie na záver

Pamätajme si, že v hľadisku na futbalovom zápase sprevádzate svoje deti, ale hlučných fanúšikov zo štadióna zvyčajne odprevádzajú poriadkové sily.