V e-maili, e-maile – čo je správne?

17.05.2023

Pre mnohých z nás je písanie pracovných e-mailov každodennou rutinou. Poďme si vysvetliť, ako správne písať a skloňovať slovo e-mailDobrou správou na úvod je, že sa nemôžete pomýliť. V spisovnej slovenčine je prípustné používať tvary e-mail, email, mail aj mejl.

Je správne v e-maile alebo v e-maili?

Pri skloňovaní sme ale často neistí, či použiť v e-maile alebo v e-mail. Keď sa anglické slovo e-mail udomácnilo v slovnej zásobe slovenčiny, zaradilo sa do skupiny prevzatých slov s rovnakou koncovkou ako detail, koktail, ktoré sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -e, teda v emaile, o detaile, v kokteile.

Na druhej strane väčšina prevzatých slov zakončených na písmeno l má v lokáli jednotného čísla príponu -i, napr. tunel – v tuneli, hotel – o hoteli, flanel – na flaneli. A zrejme preto sme príponu -i začali používať aj pri slove e-mail.

Kto má teda pravdu? Ten kto používa v emaile alebo ten, kto odporúča v emaili?


Opäť máme pre vás dobrú správu: môžete si vybrať ten tvar, ktorý sa vám páči viac. Oba sa totiž považujú za spisovné. Informácie môžeme poslať v maili/v maile, v mejli/v mejle, v e-maili/v e-maile aj v emaili/emaile.

Bude to rovnako aj s názvom Gmail?

Áno, slovo gmail sa skloňuje rovnako ako slovo e-mail, ktoré má rovnaký základ: v gmaile/v gmaili.

Odporúčanie za záver

Keď už vieme správne napísať a skloňovať slovo e-mail, nezabudnime pri písaní ani na prehľadnosť, ktorá je v e-maile naozaj dôležitá. V dlhej správe sa príjemca ľahko stratí alebo si nevšimne podstatnú informáciu. Mali by sme sa vyjadrovať stručne a text e-mailu formálne členiť – použiť jednoduché vety, vytvoriť odseky a na zoznam úloh použiť odrážky.