Fráza týždňa – Word of mouth

27.07.2023

Anglickú frázu „word of mouth“ by sme mohli vo voľnom preklade preložiť ako „osobné odporúčanie“. Keď sa nejaká informácia prenáša prostredníctvom rozhovoru, diskusie alebo neformálnych interakcií medzi ľuďmi, a nie prostredníctvom formálnych kanálov, ako je reklama, médiá alebo písomná komunikácia, je vhodné použiť výraz „word of mouth“.

Prvá písomná zmienka o fráze „word of mouth“ siaha až do roku 1533. Bola definovaná ako akt rozprávania, keď sa informácie prenášajú od jednej osoby na druhú prostredníctvom reči.

Tento anglický idióm sa často využíva v marketingu na označenie neplatenej reklamy. Osobné odporúčanie je založené na sile osobných kontaktov a dôvery. Keď priatelia, rodina alebo kolegovia odporúčajú produkt alebo službu, vytvára to pocit spoľahlivosti a dôveryhodnosti. Potvrdzuje to napríklad, aj štúdia spoločnosti Nielsen z roku 2021, až 88 % respondentov dôveruje viac odporúčaniam od ľudí ktorých poznajú oproti tradičnému marketingu.


Príklady použitia anglickej frázy „word of mouth“:

"The new restaurant became incredibly popular, not because of extensive advertising, but mainly through word of mouth."

V tomto príklade je vysvetlené, že reštaurácia získala svoju popularitu predovšetkým prostredníctvom pozitívnych recenzií a odporúčaní spokojných zákazníkov, a nie prostredníctvom tradičných reklamných metód.


"The movie's box office success was largely driven by strong word of mouth from early viewers, praising its captivating storyline."

V tejto vete fráza word of mouth naznačuje, že úspech filmu možno pripísať nadšeným odporúčaniam a pozitívnej spätnej väzbe od tých, ktorí ho sledovali v počiatočných fázach uvedenia na trh.


"Ask your friends for suggestions. Often, the best phones are discovered through word of mouth."

Rečník v tomto príklade použil frázu word of mouth na to, aby vysvetlil, že osobné odporúčania priateľov môžu pomôcť pri hľadaní vhodného telefónu.


"The negative word of mouth surrounding the product's quality led to a significant decline in sales and a tarnished reputation for the company."

Rečník používa frázu word of mouth na zdôraznenie škodlivého vplyvu negatívnych recenzií na predaj produktu a imidž spoločnosti.


"The independent bookstore relies heavily on word of mouth to promote its unique selection of books."

V tejto vete sa word of mouth používa na zdôraznenie toho, že úspech kníhkupectva závisí od zákazníkov, ktorí zdieľajú svoje pozitívne skúsenosti s ostatnými.