K úhrade alebo na úhradu – čo je správne?

31.05.2023

Má byť na faktúre napísané celkom k úhrade alebo celkovo na úhradu? Je teda správna predložka k s datívom podstatného mena úhrada alebo predložka na s akuzatívom tohto podstatného mena?

Správna je väzba s predložkou na, teda na úhradu.

Je správne použiť celkom na úhradu?

V tomto spojení sa nevhodne použila príslovka celkom, v slovenčine vyjadruje okolnosť krajnej miery, úplnosti niečoho (deja, stavu, vlastnosti...), my ale potrebujeme vyjadriť význam spolu.

Správne by sa mala použiť príslovka spolu, ktorá má význam spočítavania alebo synonymné príslovky celkove, celkovo... Správne sú vyjadrenia: spolu na úhradu, celkove (celkovo) na úhradu...

Postreh na záver

Každý z nás dostáva faktúry, ktoré treba zaplatiť, čiže faktúry na úhradu. Možno si pri úhrade spomeniete, že správne by sme mali použiť príslovku spolu, tzn. spolu na úhradu alebo jej synonymá.


Príklady správneho použitia spojenia na úhradu:


Vážený pán Novák,

dovoľte, aby som Vás upozornil že dnes sme Vám poslali faktúru za služby poskytnuté v minulom mesiaci. Celková suma, ktorá je na úhradu, je 200 eur.

Faktúru môžete uhradiť prevodom náš bankový účet, ktorý je uvedený v dolnej časti faktúry. Dovolíme si upozorniť, že termín na úhradu je 14 dní od dátumu jej vystavenia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a dôveru v naše služby.

S pozdravom,

Ján Kováč
Fakturačné oddelenie


* * * 


Milí rodičia,

upozorňujeme Vás, že poplatok vo výške 150 € za stravovanie a voľnočasové aktivity, ktoré vaše deti využili v našom letnom tábore ešte nebol uhradený. 

Suma na úhradu: 150 €
IBAN: SK12 3456 7890 1234 5678


Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať.

Ďakujeme za pochopenie a za Vašu spoluprácu.


S pozdravom,

Tím Letného tábora Slnečnica