Fráza týždňa – Touch base

13.07.2023

Potrebujete rýchlo prediskutovať zadanie nového projektu pre klienta? Mali by ste si spolu s tímom naplánovať „touch base meeting“, aby ste sa dohodli na všetkých podstatných veciach.

Anglická fráza „touch base“ znamená vo voľnom preklade „nadviazať kontakt“ alebo „stretnúť sa“. Používa sa v prípade, keď má osoba na mysli iba krátke stretnutie s jednou alebo viacerými osobami.

Anglický idióm pravdepodobne pochádza z bejzbalu, kde sa hráč musí dotknúť každej základne (base) svojím telom bez toho, aby sa ho dotkol brániaci sa hráč s loptičkou. Výraz „touch base“ sa tak stal symbolom pre krátku interakciu.

Výraz sa používa predovšetkým v obchodnom prostredí, iba zriedkakedy v tom neformálnom. Ak sa napríklad potrebujete v práci v krátkosti poradiť s kolegom a prediskutovať novinky ohľadom projektu, môžete ho vyzvať pomocou anglickej frázy „let's touch base“.


Príklady použitia anglickej frázy „touch base“:

"I'll be traveling for work next week, but I'll make sure to touch base with you before I leave."

Rečník v tejto vete uisťuje druhú osobu, že pred odchodom na pracovnú cestu sa ohlási.


"I haven't spoken to my childhood friend in years, but I'm planning to touch base with her during the upcoming family reunion."

V tomto kontexte je fráza použitá so zámerom nadviazať opätovné spojenie/kontakt s priateľom.


"Before we proceed with the project, let's touch base with the marketing team to ensure we're all on the same page."

V tejto vete sa fráza touch base používa na navrhnutie krátkeho stretnutia s marketingovým tímom, aby sa zosúladila práca a plány všetkých členov.


"The manager encouraged her team members to touch base regularly, fostering better communication and collaboration among the team."

Manažérka využíva anglickú frazu touch base na povzbudenie členov tímu k tomu, aby medzi sebou udržiavali pravidelný kontakt pre zlepšenie komunikácie a spolupráce.


"I'll touch base with our IT department to see if they can help resolve the technical issue you're facing."

Rečník rozpráva o svojom pláne kontaktovať IT oddelenie so žiadosťou o pomoc s technickým problémom.