Výhody ISO certifikovanej prekladateľskej agentúry

02.03.2023

V spoločnosti Otago si zakladáme na tom, aby sme klientom poskytovali prvotriedne služby a dodávali kvalitné preklady a tlmočenie. Preto sme sa stali certifikovaným dodávateľom prekladateľských služieb podľa medzinárodnej prekladateľských normy ISO 17100 a normy riadenia kvality ISO 9001.

Kvalitou našich procesov si môžete byť istí

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je riadiť sa najlepšími postupmi v našom odvetví, a v tom sú pre nás kľúčové dve normy: ISO 9001 o riadení kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách.

Naším dlhodobým cieľom bolo, aby nám naše smerovanie a úroveň našich služieb potvrdila aj renomovaná audítorská spoločnosť, a tak sme vo februári 2023 úspešne absolvovali certifikačný audit pre obe normy. Naša voľba bola jasná: oslovili sme audítorskú spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, pretože je pre nás zárukou objektivity a prísneho posúdenia.

ISO certifikát platí 3 roky, ale spoločnosť TÜV SÜD Slovakia bude naše postupy každý rok preverovať. Pri prvom aj ktoromkoľvek nasledujúcom audite môže audítor skontrolovať čokoľvek, čo uzná za vhodné: ako sme postupovali pred zadaním objednávky, aké rozhodnutia sme robili v jej priebehu a či sme na preklad vybrali najvhodnejšieho človeka a splnili požiadavky normy ISO 17100.

Čo to znamená v praxi

  • Vďaka moderným nástrojom majú naši klienti istotu, že poskytnuté súbory, údaje a preložené texty sú dôkladne zabezpečené a bezpečne archivované. O zachovanie mlčanlivosti sa pri preklade nemusia obávať.
  • Ako prekladateľská agentúra používame najnovšie softvérové riešenia, aby sme pracovali efektívne. Pomáhajú nám sledovať priebeh zákazky spolu s prácou jednotlivých lingvistov a riadiť ju v čase. Využívame na to softvér na riadenie projektov a softvéry na počítačom podporovaný (a aj strojový) preklad – CAT nástroje.
  • Všetci naši prekladatelia, revízori, jazykoví korektori či recenzenti, ale aj projektoví manažéri, musia spĺňať požiadavky v oblasti vzdelania a praxe a audítor nám môže vyzvať, aby sme to preukázali.
  • Podľa ISO 17100 sú toto minimálne požiadavky, ktoré by mali lingvisti splniť:
  • univerzitné prekladateľské vzdelanie a primeraná prax,
  • odborné univerzitné vzdelanie a minimálne 2-ročná prekladateľská prax.

Našich prekladateľov a prekladateľky testujeme zo znalosti rodného jazyka, ale aj cudzích jazykov a kvalitu ich prekladov priebežne sledujeme. Z takto overených lingvistov potom individuálne vyberáme toho najvhodnejšieho na konkrétnu zákazku a zameranie textu na preklad – preklady pripravujú odborníci na konkrétnu oblasť.

  • Prekladateľská agentúra s certifikátom ISO 17100 musí v rámci služby preklad zabezpečiť aj nezávislú kontrolu prekladu druhým prekladateľom – revíziu. Obaja lingvisti pritom spĺňajú prísne kritériá výberu a oblasti, ktorú prekladajú, sa primárne venujú. Nie je pritom podstatné, ktorý lingvista z dvojice prekladá alebo reviduje, výsledkom by vždy bol rovnako kvalitný preklad.

Úspešné absolvovanie auditu je pre nás ocenením toho, že máme kvalitne nastavené procesy, v centre našej pozornosti stojí klient a jeho potreby a tiež našej snahy o neustále zlepšovanie poskytovaných služieb a produktov.