Môžme alebo môžeme – čo je správne?

23.05.2023

Aj vás niekedy potrápi, ako správne napísať druhú osobu množného čísla od slovesa môcť? Sloveso môcť je modálne sloveso. Znamená mať schopnosť, vedieť, či smieť. Časuje sa pravidelne. Čítajte ďalej a hravo si s tým poradíte.

V druhej osobe množného čísla má tvar môžete. Výraz môžte je nespisovný. Správne sú teda tvary môžete a v prvej osobe množného čísla môžeme. K nesprávnym tvarom môžme, môžte nás zvádzajú tvary rozkazovacieho spôsobu pomôžme, poďme, robme, seďme, píšme atď.

Samohláska „e“ sa v slovesách vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho spôsobu (napr. píšme, češme, hrabme, vládzme, plačme). Modálne sloveso môcť však rozkazovací spôsob nemá, a tak samohlásku „e“ nikdy nevynechávame.

singulár: 1. môžem, 2. môžeš, 3. môže

plurál: 1. môžeme, 2. môžete, 3. môžu

Bude to rovnako aj so slovom pomôcť?

Pomôcť je dokonavý tvar plnovýznamového slovesa. Dokonavé slovesá nemajú prítomný čas, tvarom prítomníka vyjadrujeme budúci čas.

singulár: 1. pomôžem, 2. pomôžeš, 3. pomôže

plurál: 1. pomôžeme, 2. pomôžete, 3. pomôžu

Rozkazovací spôsob v jednotnom čísle sa tvorí v druhej osobe ako pomôž! a v množnom čísle ako pomôžme! pomôžte!

Príklady správneho použitia slovesa môcť:

Môžete nám pomôcť, prosím?

Môžem vám preložiť obchodné podmienky do angličtiny.

Je pekne, môžeme sa ísť prejsť do parku.

Môžete mi ešte dnes potvrdiť termín stretnutia, prosím?

Zajtra môžeme vyzdvihnúť auto a vyraziť.

Postreh na záver

Keď môžeme, pomôžeme. Keď môžeme, pomôžme!