• Jazykové okienko

Môžme alebo môžeme – čo je správne?

Otago
23.05.2023
  < 1 min
Môžeme vs Môžme - Čo je správne?

Aj vás niekedy potrápi, ako správne napísať druhú osobu množného čísla od slovesa môcť? Sloveso môcť je modálne sloveso. Znamená mať schopnosť, vedieť, či smieť. Časuje sa pravidelne. Čítajte ďalej a hravo si s tým poradíte.

V druhej osobe množného čísla má tvar môžete. Výraz môžte je nespisovný. Správne sú teda tvary môžete a v prvej osobe množného čísla môžeme. K nesprávnym tvarom môžme, môžte nás zvádzajú tvary rozkazovacieho spôsobu pomôžme, poďme, robme, seďme, píšme atď.

Samohláska „e“ sa v slovesách vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho spôsobu (napr. píšme, češme, hrabme, vládzme, plačme). Modálne sloveso môcť však rozkazovací spôsob nemá, a tak samohlásku „e“ nikdy nevynechávame.

singulár: 1. môžem, 2. môžeš, 3. môže

plurál: 1. môžeme, 2. môžete, 3. môžu

Bude to rovnako aj so slovom pomôcť?

Pomôcť je dokonavý tvar plnovýznamového slovesa. Dokonavé slovesá nemajú prítomný čas, tvarom prítomníka vyjadrujeme budúci čas.

singulár: 1. pomôžem, 2. pomôžeš, 3. pomôže

plurál: 1. pomôžeme, 2. pomôžete, 3. pomôžu

Rozkazovací spôsob v jednotnom čísle sa tvorí v druhej osobe ako pomôž! a v množnom čísle ako pomôžme! pomôžte!

Príklady správneho použitia slovesa môcť:

Môžete nám pomôcť, prosím?

Môžem vám preložiť obchodné podmienky z maďarčiny.

Je pekne, môžeme sa ísť prejsť do parku.

Môžete mi ešte dnes potvrdiť termín stretnutia, prosím?

Zajtra môžeme vyzdvihnúť auto a vyraziť.

Postreh na záver

Keď môžeme, pomôžeme. Keď môžeme, pomôžme!

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager