Preklady pre oblasť ľudských zdrojov

V dnešnej dobe je pracovná sila rozmanitejšia ako kedykoľvek predtým.

Spoločnosti všetkých veľkostí a odvetví využívajú rôznorodé zdroje, a teda aj jazyky globalizovanej ekonomiky, na jej doplnenie. Sú čoraz viac motivované prekonávať kultúrne a jazykové rozdiely, aby získali, udržali si a rozvíjali svoje najcennejšie talenty.

Pre oblasť ľudských zdrojov najčastejšie poskytujeme tieto služby

Odborné a úradné preklady
 • pracovné zmluvy a opisy pracovných miest
 • smernice a príručky pre zamestnancov
 • GDPR dokumentáciu
 • školiace materiály
 • BOZP dokumentácia
 • znalecké posudky a súdne rozhodnutia
 • úradné listiny a dokumenty

Tlmočnícke služby

 • školenia BOZP
 • nábor zamestnancov
 • tlmočenie v prevádzkach
 • odborné konferencie a semináre

Odborné texty aj preklady s pečiatkou

Texty z oblasti ľudských zdrojov kombinujú viaceré odbornosti a obsahujú odbornú terminológiou aj z oblastí práva, financií, informačných technológií alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V spoločnosti Otago texty v oblasti ľudských zdrojov prekladajú prekladateľky a prekladatelia s rokmi skúseností a odborným vzdelaním. Pracujeme v súlade s normou kvality ISO 9001 a prekladateľskou normou ISO 17100.

Úradné preklady – pohodlne a rýchlo

Pri zamestnávaní osôb zo zahraničia alebo vysielaní zamestnancov mimo Slovenska sú často potrebné aj úradné preklady listín a dokumentov. V spolupráci s Otago vybavíte úradné preklady z pohodlia svojej kancelárie pohodlne a rýchlo. Dokumenty na preklad nám môžete zaslať emailom, všetko vybavíte na diaľku a hotový preklad si môžete prevziať osobne alebo vám ho doručíme.


Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť do projektu viacerých prekladateľov a revízorov a preložiť odborné texty aj v krátkych termínoch.

Vaše údaje v bezpečí

Vaše texty sú s nami v bezpečí vďaka viacstupňovému zabezpečeniu. Prekladatelia, s ktorými spolupracujeme, sú viazaní mlčanlivosťou, a zároveň využívame moderné technológie znižujúce riziko úniku citlivých informácií. 

Jednoznačná terminológia 

Zrozumiteľnosť a súlad so zákonnou terminológiou sú základným predpokladom kvalitných prekladov pre oblasť ľudských zdrojov.

Okrem bežne používanej HR terminológie môžeme do prekladu zapracovať aj vaše špecifické požiadavky.

Jeden dodávateľ na všetky jazyky

Texty z oblasti ľudských zdrojov najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny. Medzi populárne tiež patria preklady z angličtiny do češtiny, nemčiny, maďarčiny, poľštiny, ukrajinčiny alebo chorvátčiny.

Vďaka desiatkam preverených prekladateľov právnych textov zabezpečujeme preklady aj do ďalších jazykov. 

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Môžete sa spoľahnúť, že váš preklad je v dobrých rukách.

Hľadáte istotu precíznych prekladov v oblasti HR?
Spoľahnite sa na profesionálny prístup a presné preklady.

Cenová ponuka na mieru

Reagujeme do 30 minút.