Preklady právnych textov

Hľadáte istotu precíznych prekladov v právnej oblasti?
Spoľahnite sa na náš rýchly a profesionálny prístup. 

Odborníci na právne preklady

Právne texty prekladajú špecializovaní prekladatelia s rokmi skúseností a odborným vzdelaním. Naši právni prekladatelia rozumejú odbornej terminológii a vaše texty preložia precízne a správne. 

Váš obsah v bezpečí

Vaše texty sú s nami v bezpečí vďaka viacstupňovému zabezpečeniu. Naši prekladatelia sú viazaní mlčanlivosťou a zároveň využívame moderné technológie znižujúce riziko úniku citlivých informácií. 

Jasná právna terminológia 

Zrozumiteľnosť a súlad so zákonnou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov právnych textov. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch je v súlade s legislatívou.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z preloženého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých prekladateľov a revízorov a preložiť právne texty aj v krátkych termínoch.

Právne preklady v jazykoch

Právne texty najčastejšie prekladáme z/do slovenčiny. Medzi populárne jazyky tiež patria preklady z angličtiny do češtiny, nemčiny, maďarčiny, poľštiny, ukrajinčiny alebo chorvátčiny.

Vďaka desiatkam preverených prekladateľov právnych textov zabezpečujeme preklady aj do ďalších jazykov.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Môžete sa spoľahnúť, že váš preklad je v dobrých rukách.

Cenová ponuka na mieru

Reagujeme do 30 minút.

Prekladáme aj tieto právne texty

  • pracovné a obchodné zmluvy
  • právne predpisy a zákony
  • GDPR dokumentáciu
  • M&A dokumentáciu
  • tendrovú dokumentáciu
  • právne analýzy
  • súdne rozhodnutia
  • znalecké posudky
  • patenty