Preklady zo slovenčiny do nemčiny

Spoľahnite sa na profesionálny preklad technickej dokumentácie, právnej analýzy alebo niekoľkých slov do produktového videa.

Preklady textov a dokumentov zo slovenčiny do nemčiny vždy pripravujú preverení špecialisti na konkrétny odbor. Kvalitu zaručujú rodení hovoriaci a procesy certifikované podľa noriem ISO 9001 a ISO 17100.

Spoľahlivý partner na preklady zo slovenčiny do nemčiny pre vašu firmu.


Individuálny prístup

Každý preklad slovenského textu do nemeckého jazyka spracúvame podľa individuálnych požiadaviek klienta v dohodnutom termíne a so zachovaním vizuálnej stránky textu.

Profesionálni prekladatelia

Slovenské texty do nemčiny vždy prekladajú špecialisti na konkrétnu oblasť. Vďaka stovkám preverených prekladateľov pokrývame odbory od auditu po žiarové zinkovanie.

Špecializovaná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s odbornou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov textov do nemeckého jazyka. Môžete sa spoľahnúť, že terminológia v prekladoch bude zodpovedať zaužívanej praxi prípadne vašim požiadavkám.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých nemeckých prekladateľov, revízorov alebo nemeckých rodených hovoriacich a preložiť aj rozsiahle texty v krátkych termínoch.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Váš preklad je v u nás dobrých rukách.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo už preložené časti textu. Z textu preloženého zo slovenčiny do nemčiny v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady zo slovenského jazyka do nemčiny sú aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.


Ako objednať preklad textu zo slovenčiny do nemčiny?

Preklad si ľahko objednáte online. Texty alebo listiny na preklad nám spolu so svojimi požiadavkami pošlete e-mailom, obratom sa s vami spojíme a zašleme cenovú ponuku. Po jej potvrdení texty preložíme, skontrolujeme a zasielam vám hotový preklad e-mailom alebo pri väčších súboroch cez zabezpečené úložisko.

Koľko stojí preklad slovenského textu do nemeckého jazyka?

Cenu za preklad vášho textu vám stanovíme vopred, po preklade vás nečakajú žiadne prekvapenia. Pošlite nám e-mail alebo vyplňte online formulár a obratom vám pripravme cenovú ponuku.

Cena za preklad textu určujeme podľa jeho rozsahu v slovách alebo normostranách, ovplyvňuje ju tiež:

  • smer prekladu z/do slovenčiny
  • rozsahu textu a termín dodania
  • doplnkové služby, napríklad:
  • revízia prekladu,
  • korektúra rodeným hovoriacim a pod,
  • formátovanie/grafické práce,
  • formát súborov poskytnutých na preklad.

Ako pripraviť text na preklad do nemčiny?

Optimálne je objednať si preklad v editovateľnom formáte (MS Word, Excel a pod.), spracujeme však najbežnejšie textové, grafické alebo audio-video formáty.

Koľko trvá preklad textu do nemeckého jazyka?

Jeden slovensko-nemecký prekladateľ za deň bežne preloží cca 2 000 slov resp. 8 normostrán textu.

Na preklady v expresných termínoch vytvoríme tím prekladateľov a revízorov, ktorý preklad môžu značne urýchliť

Zabezpečíte aj expresný preklad?

Texty preložíme čo najrýchlejšie keď nám poskytnete

  • Editovateľnú verziu textu na preklad (ak ju máte)
  • Podrobné informácie o vašej požiadavke: do akých jazykov sa má text preložiť, účel použitia prekladu, termín dodania, referenčné podklady, ktoré by sa mali použiť

Vďaka našim skúsenostiam vieme na preklad text využiť viacerých prekladateľov súčasne a významne skrátiť termín dodania prekladu.

Aké druhy textov prekladáte?

Otago prekladá texty z oblastí práva, strojárstva, financií a auditu, informačných technológií, zdravotníctva a zdravotníckej techniky. Odborné texty vždy prekladajú prekladatelia so skúsenosťami z daného odvetvia.

Prekladá texty človek alebo umelá inteligencia?

Väčšiny textov prekladajú výhradne ľudia, ktorí využívajú moderné technológie na zvýšenie efektivity a kvality prekladov, nie však automatizovaný preklad.

Používate automatizované (strojové) prekladače?

V niektorých prípadoch je výhodné využiť aj automatizovaný (strojový) preklad z nemeckého jazyka do slovenčiny a nechať ho skontrolovať a upraviť ľudskému prekladateľovi. Budeme vám ho odporúčať ako možnosť vo vhodných prípadoch.

Využívame vlastné profesionálne prekladače alebo prekladače tretích strán, ktoré v porovnaní s tými verejne dostupnými zaručujú vysokú kvalitu predpreloženého textu.

Získajte ponuku do 30 minút