Strojový preklad textov

Alternatíva ľudského prekladu

V súčasnosti sa stal strojový preklad skutočnou alternatívou ľudského prekladu pre určité typy textov. Vďaka našim službám strojového prekladu doplneným o posteditáciu možno dosiahnuť profesionálne výsledky a výrazné zníženie nákladov.

Strojový preklad

Vďaka technologickým výdobytkom posledného desaťročia sa stal strojový preklad skutočnou alternatívou ľudského prekladu. Možno ním dosiahnuť profesionálne výsledky a výrazné zníženie nákladov pri mnohých typoch textov.

Otago poskytuje okrem možnosti využitia komerčných strojových prekladačov aj vytvorenie individuálnych prekladačov podľa požiadaviek klientov, pričom využijeme už preložené texty doplnené o iné rozsiahle zbierky textov (korpusy) z danej témy alebo oblasti, ktoré neustále aktualizujeme a udržiavame, aby sme klientom poskytli čo najkvalitnejšie výsledky strojového prekladu.

Posteditácia

V závislosti od zamýšľaného použitia textov musí byť bežná interná kontrola kvality doplnená o krok posteditácie človekom:

Základná posteditácia

Cieľom základnej posteditácie je vytvoriť gramaticky a obsahovo správny preklad bez závažných chýb, ktorý bude zrozumiteľný, s čo najmenším zásahov človeka a v čo najkratšom čase.

Úplná posteditácia

Úplná posteditácia je využiteľná v prípade potreby vysoko kvalitných výstupov strojového prekladu, nakoľko výsledný text má spĺňať rovnaké kvalitatívne kritériá ako v prípade ľudského prekladu.

Kedy využiť službu strojového prekladu a posteditácie?

  • Keď je  hlavným kritériom kratší čas realizácie
  • Keď je hlavným cieľom pochopiť podstatu textu
  • Keď  ide o preklad veľkého rozsahu textu
  • Keď ide o preklad veľkého množstva podobných dokumentov obsahujúcich opakujúce sa jazykové prvky

Získajte ponuku do 30 minút