Preklady strojárskych a technických textov

Milimetrová presnosť prenesená do presnej a jasnej technickej terminológie. Spoľahnite sa na precízne preklady od špecialistov v oblastiach strorástva a ďalších technických odborov.

Odborníci na oblasť technických textov

Preklady strojárskych, technických, elektrotechnických a ďalších odborných textov pripravujú odborníci s rokmi skúseností a odborným vzdelaním. Naši technickí prekladatelia rozumejú odbornej terminológii. Môžete sa spoľahnúť na precíznosť a správnosť prekladu.

Jednoznačná terminológia 

Zrozumiteľnosť a súlad s špecifickou terminológiou vášho odboru alebo podľa glosárov klienta je základným predpokladom kvalitných prekladov technických textov.

Rýchlosť a flexibilita

Moderné technológie, dlhoročné skúsenosti, kvalifikovaní prekladatelia vám umožnia v prípape potreby získať preklady aj v expresných termínoch. Podľa potreby klientov vieme súčasne skoordinovať viacerých prekladateľov a revízorov a technické texty preložíme aj v krátkych termínoch.

Istota kvalitných služieb a procesov

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Môžete sa spoľahnúť, že váš preklad je v dobrých rukách.

Váš obsah v bezpečí

Využívame moderné technológie znižujúce riziko úniku citlivých informácií a naši prekladatelia sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

Moderné technológie vo váš prospech

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo opakujúce sa časti textu. Z preloženého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady sú tak aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.

Prekladáme v týchto jazykoch

Technické texty z oblastí strojárstva, elektrotechnicky, energetiky, stavebníctva a ďalších odborov najčastejšie prekladáme z a do slovenčiny. Medzi najčastejšie ďalej patria preklady z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny, z cudzích jazykov do maďarčiny, poľštiny, ukrajinčiny alebo chorvátčiny.

Vďaka desiatkam preverených prekladateľov ekonomických textov zabezpečujeme preklady aj do ďalších jazykov.

Cenová ponuku na mieru

Reagujeme do 30 minút.

Dokumentácia celého životného cyklu

Zabezpečujeme preklad technickej dokumentácie popisujúci celý životný cyklus produktu, od jeho návrhu až po jeho vyradenie či recykláciu:

 • Patenty a prihlášky
 • Technické výkresy
 • Technické popisy výrobkov
 • Technické normy a správy
 • Projektová dokumentácia
 • Školiaca dokumentácia
 • Inštalačné príručky a návody
 • Návody pre používateľov
 • Servisné príručky a návody
 • Servisné a reklamačné správy
 • Reklamačné protokoly
 • Karty bezpečnostných údajov
 • Produktové listy
 • Produktové katalógy
 • Vyraďovanie produktov
 • Recyklácia materiálov