Preklady finančných a ekonomických textov

Presné čísla a jasné vyjadrovanie sú alfou a omegou pri preklade ekonomických textov. Spoľahnite sa na precízne preklady od špecialistov v oblastiach auditu či poisťovníctva.

Spoľahlivý partner na preklady
finančných a ekonomických textov

Váš obsah v bezpečí

Využívame moderné technológie znižujúce riziko úniku citlivých informácií a naši prekladatelia sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

Jednoznačná terminológia

Zrozumiteľnosť a súlad s národnou alebo medzinárodnou terminológiou je základným predpokladom kvalitných prekladov ekonomických textov. Naši klienti sa môžu spoľahnúť, že terminológia v prekladoch je v súlade s IFRS, GAAP či so zákonom o účtovníctve.

Istota kvality

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 – systém manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Môžete sa spoľahnúť, že váš preklad je v dobrých rukách.

Odborníci na oblasť ekonomických textov

Preklady ekonomických, finančných či daňových textov pripravujú odborníci s rokmi skúseností a odborným vzdelaním. Naši ekonomickí prekladatelia rozumejú odbornej terminológii. Môžete sa spoľahnúť na precíznosť a správnosť prekladu.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme súčasne skoordinovať viacerých prekladateľov a revízorov. Finančné či ekonomické texty tak preložíme aj v krátkych termínoch.

Technológie na vašej strane

Moderný softvér na podporu prekladu rozpozná podobné alebo opakujúce sa časti textu. Z preloženého textu v reálnom čase vytvára databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Preklady sú tak aj vďaka nim jednotnejšie a preložené za kratší čas.

Prekladáme v týchto jazykoch

Ekonomické texty najčastejšie prekladáme z a do slovenčiny. Medzi najčastejšie ďalej patria preklady z angličtiny do češtiny, z angličtiny do nemčiny, z cudzích jazykov do maďarčiny, poľštiny, ukrajinčiny alebo chorvátčiny.

Vďaka desiatkam preverených prekladateľov ekonomických textov zabezpečujeme preklady aj do ďalších jazykov.

auditorské správy výročné správy postupy interných auditov účtovné závierky faktúry bankové výpisy úverové zmluvy

finančné výkazy investičné prospekty finančné výkazy podľa IFRS finančné výkazy podľa US GAAP poistné podmienky

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]
Cenová ponuka do 30 minút
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte váš e-mail
Prosím zadajte vaše telefónne čislo.
Prosím napíšte nám správu.
Nahrajte súbory presunutím sem alebo nahrajte zo zariadenia
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.
Súhlaste so zasielaním praktických informácií od spoločnosti Otago.

Formulár sa odosiela ...

Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager