My sme Otago

Otago ročne preloží viac ako 3 milióny slov, ktoré firmám pomáhajú rozvíjať biznis doma i v zahraničí. Spoľahlivé preklady sú výsledkom 25-ročných skúseností, využitia najmodernejších prekladateľských technológií a nenahraditeľných skúseností viac ako 1 000 špecializovaných prekladateľov.

Špecializácia na odvetvia

Najčastejšie prekladáme a tlmočíme obsah z oblasti zdravotníctva, informačných technológií, práva a techniky. Pracujeme v súlade s normami ISO 9001 a ISO 17 100.

Naše hodnoty

Integrita, spoľahlivosť a udržateľnosť – veríme, že férový prístup ku všetkým zainteresovaným stranám prispieva k lepšej budúcnosti pre našich klientov a partnerov.

Inovácia

Automatizovaný preklad, strojové učenie alebo umelá inteligencia ovplyvňujú našu prácu už niekoľko rokov. Tešíme sa na ďalšiu novinku, ktorá ovplyvní svet.

Tím spoločnosti Otago

Michal Kmeť
CEO, zakladateľ

K prekladateľstvu a tlmočníctvu som sa dostal už ako násťročný pred nástupom internetu, keď som po Bratislave na bicykli doručoval  dokumenty pre prekladateľskú agentúru môjho otca.

Začínal som riadením jednoduchých projektov, postupne som nastavil systém výberu a hodnotenia prekladateľov a získal certifikáty kvality podľa ISO. Moje dlhoročné skúsenosti vyústili do vzniku Otago.

Tri funkčné obdobia som viedol Asociáciu prekladateľských spoločností Slovenska a zastupoval Slovensko v asociácii European Union of Associations of Translation Companies. Na európskej úrovni v súčasnosti spoluorganizujem každoročnú konferenciu Meet Central Europe

Stanislava Dengová
senior project manager

Počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som absolvovala predmet, kde sme simulovali prekladový projekt. Mojou úlohou bolo riadiť komunikáciu medzi členmi tímu a zabezpečiť dodanie prekladu načas. Odvtedy som mala o svojej budúcnosti jasno – po škole som chcela začať pracovať v prekladateľskej spoločnosti.

Aj s niekoľkoročným odstupom ma riadenie projektov (ideálne viacjazyčných) a najmä komunikácia s klientmi a prekladateľmi stále baví.

Ako certifikovaná memoQ školiteľka mám na starosti naše CAT nástroje a optimalizáciu interných procesov.

Klaudia Froněková
project manager

Do sveta prekladu a tlmočenia ma priviedla lásku ku knihám a jazyku. Už počas prvých rokov štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som ale vedela, že práca prekladateľky nie je pre mňa, a keď som sa raz zúčastnila prednášky o projektovom manažérstve v prekladateľskej agentúre, bolo o mojom budúcom povolaní rozhodnuté. Práca projektovej manažérky, v ktorej môžem využiť všetky poznatky zo štúdia a školskej praxe, ma veľmi baví.

Venujem sa spracovaniu úradných aj neúradným prekladov i tlmočenia. Počas vysokej školy som sa zúčastnila 4-mesačného pracovno-vzdelávacieho pobytu v USA, takže ma teší, že v práci môžem aktívne využívať anglický jazyk pri komunikácii so zahraničnými klientmi a dodávateľmi.

Lívia Moravčíková
quality manager

V prekladateľskom odvetví sa pohybujem od štúdia na vysokej škole v roku 2006. Niekoľko rokov som pracovala primárne s úradnými prekladmi pre jednotlivcov,  postupne som spracúvala komplexnejšie a náročnejšie projekty pre slovenských a zahraničných B2B klientov.

Na práci projektovej manažérky ma bavilo dodať klientom na prvý pohľad neriešiteľné projekty kvalitne preložené a včas. V spoločnosti Otago som zodpovedná za kvalitu poskytovaných služieb a ISO 9001 a 17100. Vo voľnom čase sa venujem najmä permakultúrnemu poľnohospodárstvu.

Ako pracujeme

Preklady v dobrých rukách

Proces prekladu vašich textov riadia projektové manažérky s tisíckami úspešne dodaných projektov. Získate na svoju stranu tím, ktorý spoľahlivo skoordinuje všetky kroky potrebné na efektívne preloženie vášho obsahu.

Overení špecializovaní lingvisti

Vďaka našej rozsiahlej sieti prekladateliek a prekladateľov máme k dispozícii odborníkov, ktorí sú pripravení vniesť do vašich prekladateľských projektov svoje odborné znalosti z príslušného odvetvia.

Ruka programátora pred monitorom s kódom.
Ulica so stromami a fontánou.

Online portál

Naša platforma poskytuje okamžitý prehľad o vašich projektoch a jednoduchý a bezpečný spôsob na zadanie nových požiadaviek.

Ľudský prístup

Pri vašich najdôležitejších projektoch sa môžete spoľahnúť na profesionálnych ľudských prekladateľov, špecialistov na príslušné odvetvie.

Moderné technológie

Keď rozhoduje rýchlosť prekladu a stačí vám základné porozumenie obsahu, strojový preklad s podporou umelej inteligencie rýchlo preloží veľké rozsahy v prijateľnej kvalite. Pre potreby základnej kvality prekladov môžete skombinovať strojový preklad a jeho revíziu profesionálnym lingvistom.

Takmer všetky formáty súborov

Nech už je obsah v akejkoľvek forme alebo formáte súborov, spracujeme ho v niektorom z našich moderných softvérových riešení pre tlač alebo digitálnu publikáciu.

Lietadlo letisko pohľad zhora

Náš záväzok ku kvalite

Záväzok kvality Otago

Zásady politiky kvality

  • Kvalita pre nás znamená naplnenie dohodnutých požiadaviek zákazníkov.
  • Zákazník má právo na produkt v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
  • Prekladateľské služby poskytujeme v zmysle normy ISO 17100.
  • Jednou z hlavných priorít v našej spoločnosti je neustále zlepšovanie sa.
  • Hodnotami spoločnosti sú dôvera, udržateľnosť, integrita a tímová práca.
  • Kvalitu poskytovaných služieb dosahujeme sledovaním, hodnotením a zlepšovaním výkonových parametrov procesov.

Záväzok vedenia spoločnosti

Vedenie spoločnosti sa hlási k dodržiavaniu uvedených zásad, plneniu zákonných požiadaviek a k neustálemu zlepšovaniu systému manažérstva kvality.

Politika kvality spoločnosti Otago je záväzná pre všetky zamestnankyne, zamestnancov a zmluvné spolupracovníčky a spolupracovníkov.

ISO 17100 a ISO 9001
Otago ISO 9001 certifikát spol. Otago
Otago ISO 17100 certifikát spol. Otago

ISO 9001

V spoločnosti Otago je zavedený systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001, ktorý je každoročne auditovaný spoločnosťou TÜV SÜD SLOVAKIA s.r.o.

ISO 17100

Spoločnosť Otago je certifikovaná podľa medzinárodnej prekladateľskej normy ISO 17100, ktorej dodržiavanie je každoročne kontrolované nezávislým auditom. 

Členstvá v organizáciách

ATCSK Logotyp

Asociácia prekladateľských spoločností Slovenska

ATCSK je profesijnou organizáciou, ktorá združuje poskytovateľov prekladateľských, tlmočníckych, lokalizačných a ďalších jazykových služieb. Jej snahou je podpora vzdelávania v odbore prekladateľských a tlmočníckych služieb, ktorú realizuje vzájomnou spoluprácou so slovenskými univerzitami. ATCSK je členom združenia EUATC.

EUATC Logo

European Union of Association of Translation Companies

EUATC zastrešuje národné asociácie prekladateľských spoločností a jej hlavnou úlohou je podpora najvyšších štandardov poskytovaných služieb a etiky v obchodných vzťahoch. Taktiež sa venuje zlepšovaniu odborného vzdelania prekladateľov a lingvistov.

Meet Central Europe Conference

Meet Central Europe je konferencia založené asociáciami prekladateľských spoločností z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska. Podujatie každoročne prináša hodnotný obsah, obchodné kontakty pre profesionálov z oblasti prekladateľského odvetvia.

Spoločnosť Otago je spoluzakladateľom podujatia za slovenskú asociáciu.

 

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]
Cenová ponuka do 30 minút
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte váš e-mail
Prosím zadajte vaše telefónne čislo.
Prosím napíšte nám správu.
Nahrajte súbory presunutím sem alebo nahrajte zo zariadenia
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.
Súhlaste so zasielaním praktických informácií od spoločnosti Otago.

Formulár sa odosiela ...

Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager