Kto sme

Tím

Využite viac ako 20 rokov skúseností s poskytovaním prekladateľských služieb, tím špičkových lingvistov a osvedčené postupy v odvetví. 

Špecializácia na odvetvia

Najčastejšie prekladáme a tlmočíme obsah z oblasti zdravotníctva, informačných technológií, práva a techniky. Pracujeme v súlade s normami ISO 9001 a ISO 17 100. 

Naše hodnoty 

Integrita, spoľahlivosť a udržateľnosť – veríme, že férový prístup ku všetkým zainteresovaným stranám prispieva k lepšej budúcnosti pre našich klientov a partnerov.

Inovácia

Automatizovaný preklad, strojové učenie alebo umelá inteligencia ovplyvňujú našu prácu už niekoľko rokov. Tešíme sa na ďalšiu novinku, ktorá ovplyvní svet.


Michal Kmeť  /  zakladateľ, managing director

V prekladateľskom odvetví sa pohybujem od roku 1993, keď som ako študent strednej školy robil cyklokuriéra v prekladateľskej spoločnosti môjho otca a popri univerzitnom štúdiu som aplikoval najnovšie trendy v projektovom manažmentu a informačných technológiách v odvetví. Po skončení štúdia psychológie som sa do firmy vrátil na plno vrátil, postupne som prešiel rôznymi pozíciami a viac ako desať rokov som ju riadil. Tretie funkčné obdobie predsedám Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska a 2 roky som bol členom predsedníctva Európskej asociácie prekladateľských asociácií – EUATC. Aktívne sa zúčastňujem na odborných podujatiach v oblasti prekladateľského a lokalizačného odvetvia. Spolu s kolegami z Česka, Maďarska a Rakúska som spoluzakladateľom a organizátorom konferencie Meet Central Europe.

Stanislava Dengová / senior project manager

Počas štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som absolvovala predmet, kde sme simulovali prekladový projekt. Mojou úlohou bolo riadiť komunikáciu medzi členmi tímu a zabezpečiť dodanie prekladu načas. Odvtedy som mala o svojej budúcnosti jasno – po škole som chcela začať pracovať v prekladateľskej spoločnosti. Aj s niekoľkoročným odstupom ma riadenie projektov (ideálne viacjazyčných) a najmä komunikácia s klientmi a prekladateľmi stále baví. Ako certifikovaná memoQ školiteľka mám na starosti naše CAT nástroje a optimalizáciu interných procesov.

Klaudia Froněková / project manager

Do sveta prekladu a tlmočenia ma priviedla lásku ku knihám a jazyku. Už počas prvých rokov štúdia prekladateľstva a tlmočníctva som ale vedela, že práca prekladateľky nie je pre mňa, a keď som sa raz zúčastnila prednášky o projektovom manažérstve v prekladateľskej agentúre, bolo o mojom budúcom povolaní rozhodnuté. Práca projektovej manažérky, v ktorej môžem využiť všetky poznatky zo štúdia a školskej praxe, ma veľmi baví. Venujem sa spracovaniu úradných aj neúradným prekladov i tlmočenia. Počas vysokej školy som sa zúčastnila 4-mesačného pracovno-vzdelávacieho pobytu v USA, takže ma teší, že v práci môžem aktívne využívať anglický jazyk pri komunikácii so zahraničnými klientmi a dodávateľmi.

Lívia Moravčíková / quality manager

V prekladateľskom odvetví sa pohybujem od štúdia na vysokej škole v roku 2006. Niekoľko rokov som pracovala primárne s úradnými prekladmi pre jednotlivcov,  postupne som spracúvala komplexnejšie a náročnejšie projekty pre slovenských a zahraničných B2B klientov. Na práci projektovej manažérky ma bavilo dodať klientom na prvý pohľad neriešiteľné projekty kvalitne preložené a včas. V spoločnosti Otago som zodpovedná za kvalitu poskytovaných služieb a ISO 9001. Vo voľnom čase sa venujem najmä permakultúrnemu poľnohospodárstvu.

Získajte cenovú ponuku do 30 minút.