Rafinéria pohľad z vtáčej perspektívy.

Preklady pre energetický priemysel

Miestny jazyk a zvyklosti zvyšujú globálny dosah produktov a značiek.

Otago je spoľahlivý partner na odborné preklady v odvetví výroby a distribúcie energií

Vyvážená terminológia

Správy výber odbornej terminológie je základom kvalitného prekladu. Spoľahnite sa na to, že terminológiu vo vašich prekladoch prenesieme na správnej frekvencii do ďalších jazykov.

Bezpečnosť údajov

Dbáme na dôvernosť poskytnutých textov, výkresov alebo technických plánov. Naši prekladatelia sú viazaní mlčanlivosťou a zároveň využívame moderné technológie znižujúce riziko úniku citlivých informácií.

Certifikáty riadenia kvality

Kvalitu našich služieb a procesov potvrdzujú certifikáty ISO 9001 o systéme manažérstva kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách. Vaše technické preklady sú u nás v dobrých rukách.

Technológie na vašej strane

Náš softvér na podporu prekladov vytvára v reálnom čase databázu, vďaka ktorej nie je potrebné tú istú vetu prekladať dvakrát. Naši prekladatelia pracujú efektívnejšie a klientom šetríme náklady a čas.

Odborní prekladatelia

Na preklady odborných textov z oblasti výroby, distribúcie a uchovávania energie vyberáme špecializovaných prekladateľov s dlhoročnými skúsenosťami a odborným vzdelaním. Vaše texty tak budú preložené precízne a správne.

Kontrola prekladov

Všetky preklady prechádzajú viacstupňovou kontrolou. Texty prekladané v zmysle ISO 17100 kontrolujú 3 páry očí. Vysokú kvalitu prekladov dosahujeme vďaka vyladeným kontrolným procesom a špičkovým prekladateľom.

V súlade s regulačnými požiadavkami

Postaráme sa o to, aby bol preložený text prispôsobený miestnym zvyklostiam, zrozumiteľný a kultúrne prispôsobený čitateľom v cieľovej krajine.

Rýchlosť a flexibilita

Vďaka 20-ročným skúsenostiam a moderným technológiám vieme naraz zapojiť viacerých prekladateľov a revízorov a preložiť texty z oblasti výroby a distribúcie energií aj v krátkych termínoch.

Presný a spoľahlivý preklad pre energetiku s agentúrou Otago

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu prekladateľských služieb spolupracujeme so stovkami špecializovaných prekladateľov aj v oblasti výroby a distribúcie energií. V spolupráci s nimi sme pripravený pre vás preložiť:

Technická dokumentácia

 • BOZP dokumentácia
 • návody na montáž
 • servisné príručky
 • používateľské príručky
 • softvérovú dokumentáciu
 • bezpečnostné listy
 • karty bezpečnostných údajov
 • typové riešenia produktov

Finančnú a právnu dokumentáciu 

 • výročné správy
 • finančné výsledky a hlásenia
 • obchodné zmluvy
 • pracovné zmluvy
 • zmluvy o výkone funkcie
 • etický kódex
 • stanovy spoločnosti
 • interné smernice a pokyny
 • patenty a patentové prihlášky

Verejné listiny a dokumenty

 • certifikáty a potvrdenia
 • doklady o vzdelaní zamestnancov
 • výpisy z obchodného registra
 • dokumentácia do tendrov

Obchodný a marketingový obsah

 • obchodné a cenové ponuky
 • obchodné prezentácie
 • zmluvy a dohody
 • letáky, brožúry, katalógy
 • obsah pre digitálny marketing
 • podklady na konferencie a veľtrhy

Lídri v odvetví prekladajú s agentúrou Otago

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]
Cenová ponuka do 30 minút
Prosím zadajte vaše celé meno.
Prosím zadajte váš e-mail
Prosím zadajte vaše telefónne čislo.
Prosím napíšte nám správu.
Nahrajte súbory presunutím sem alebo nahrajte zo zariadenia
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.
Súhlaste so zasielaním praktických informácií od spoločnosti Otago.

Formulár sa odosiela ...

Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager