• O prekladoch

5 odporúčaní k prekladom klinického skúšania liekov

Michal Kmeť
09.10.2023
  3 min
Pipeta s roztokom a skúmavky

Medzinárodné klinické skúšania liekov ktoré pre farmaceutický priemysel vykonávajú zmluvné výskumné organizácie (angl. CRO – Contract Research Organization) sú nevyhnutné, zároveň vysoká úroveň regulácie vyžadovaná viacerými riadiacimi a kontrolnými orgánmi v odvetví robí z klinického skúšania zložitú záležitosť.

Následne sa k tomu pridáva výzva realizovať výskum v rôznych krajinách pri zachovaní vysokej úrovne presnosti a zhody naprieč rôznymi jazykmi.

Preklady pre CRO si preto vyžadujú pozornosť špecializovaného tímu lingvistov, ktorí majú odborné znalosti a skúsenosti s prácou vo farmaceutickom priemysle. Výber správnej prekladateľskej agentúry je kľúčom k úspechu medzinárodného klinického skúšania lieku – kvalitné lekárske preklady môžu doslova zachraňovať životy.

Pripravili sme 5 odporúčaní pre preklady v oblasti zdravotníckych prekladov:

1. Presné a podrobné zadanie

Zadaniam prekladateľských projektov CRO sa často venuje menšia pozornosť, spravidla z dôvodu nedostatku času alebo preto, že sa podceňuje ich význam. Podrobné zadanie však umožní hladší priebeh prekladateľského projektu. Porozumenie súvislostiam, pre ktoré lingvisti prekladajú im pomôže spraviť optimálne rozhodnutia pri práci, napríklad pri výbere správnej terminológie.

Zvlášť dôležité je, aby prekladateľ vedel, pre aké publikum prekladá – bude dokument určený pre pacientov alebo pre použitie zdravotníckymi pracovníkmi? Toto bude mať vplyv na to, či je vhodné v preklade použiť odborný – lekársky termín, napríklad „hypertenzia“, alebo laický termín, „vysoký tlak“.

Pre prekladateľa môže byť užitočné aj to, aby presne pochopil, na čo sa bude dokument používať.

2. Špecializovaný slovník pojmov

Slovníky odborných pojmov sú pre prekladateľov a aj ich klientov veľmi užitočné na zabezpečenie vysokej úrovne presnosti zdrojových aj preložených textov. Sú jednoznačne dôležité aj pri prekladoch textov o klinických skúšaniach liekov, kde sa môže zdať, že odborný termín je veľmi podobný inému, ale v skutočnosti má zásadný rozdiel vo svojom význame alebo použití. Používanie špecifického slovníka tiež zvyšuje jednotnosť terminológie v celom texte, najmä ak na tom istom prekladateľskom projekte pracuje viacero prekladateľov alebo sa jeho časti prekladajú v rozličnom čase.

Príklad slovníka

Odborné / medicínske termínyHypertensionHypertenzia (odborný termín)
Vysoký tlak (laický termín)
SkratkyMRI (Magnetic Resonance Imaging)MR (Magnetická rezonancia)
Vlastné podstatné menáEuropean Medicines Agency
(EMA)
Európska Lieková Agentúra (EMA)
Štylistická príručkaKrok č. IV
(zakázaná forma číslovky)
Krok č. 4
(správna forma číslovky)

3. Kontrola pomocou spätného prekladu

Počas procesu prekladania dokumentov pre klinické štúdie sa používa technika nazývaná spätný preklad. Text sa najskôr preloží do cieľového jazyka. Tento preklad sa následne iným, nezávislým prekladateľom ktorý nevidel pôvodný text preloží späť do pôvodného (zdrojového), jazyka.

Spätný preklad sa porovná s pôvodným textom a môže sa použiť na zobrazenie významových nuáns (napr. pre klienta, ktorý neovláda cieľový jazyk) alebo na identifikáciu prípadných nezrovnalostí vo význame alebo tóne.

Tento proces je obzvlášť dôležitý pri prekladoch medicínskych textov, kde aj najmenšia chyba v preklade môže mať vážne následky. Vzhľadom na potrebu dokonalej presnosti sa spätný preklad často používa ako súčasť dlhšieho procesu nazývaného jazyková validácia.

4. Jazyková validácia

Jazyková validácia sa používa na zabezpečenie toho, aby všetci účastníci rozumeli presne rovnakému významu a tónu dokumentu, ktorý bol preložený do viacerých jazykov pre tú istú štúdiu. Je preto dôležitou súčasťou overovania platnosti nástroja, napríklad dotazníka na použitie.

Tento proces zahŕňa niekoľko krokov

  • Dvaja prekladatelia nezávisle od seba preložia dokument zo zdrojového do cieľového jazyka.
  • Oba preklady sa porovnajú a zlúčia do jednej verzie.
  • Konsolidovaný preklad sa spätne preloží do zdrojového jazyka.
  • Spätný preklad sa porovná s pôvodným textom a prípadné nezrovnalosti sa odstránia.
  • Pôvodný dokument aj jeho preklad sa otestujú na malých skupinách, s cieľom uistiť sa, že sú rovnako interpretované.
  • Korektúra konečného prekladu.

Bez jazykovej validácie existuje riziko skreslenia výsledkov štúdie v dôsledku zvýšenej pravdepodobnosti, že pacienti v rôznych krajinách by mohli otázky interpretovať rôznymi spôsobmi.

5. Dôkladná korektúra všetkých textov

Dôležitým záverečným krokom v každom prekladateľskom projekte je dôkladná korektúra s cieľom skontrolovať text či v ňom nezostali pravopisné alebo gramatické chyby, a akékoľvek nezrovnalosti alebo problémy s formátovaním.

Špecializovaní lingvisti kontrolujú preložené texty vo svojich rodných jazykov aby sa uistili, že text je zrozumiteľný a zodpovedá účelu jeho použitia. Zároveň porovnajú preklad s pôvodným textom.

Korektúra vyžaduje vysokú mieru pozornosti a orientáciu na detail, dobrú znalosť problematiky, ako aj potrebné jazykové znalosti.

Foto: Louis Reed

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager