• Zaujímavosti

Ako správne uviesť jazykové znalosti v životopise?

Michal Kmeť
04.07.2023
  3 min
Životopis a lupa

Na akej úrovni je váš cudzí jazyk? Mali by ste ho uviesť v životopise? Použijete označenie C1 alebo pokročilý? Tieto otázky si pri tvorbe životopisu možno kladiete aj vy. Preto sme si pre vás pripravili článok, v ktorom zhrnieme najdôležitejšie informácie na túto tému.

Jazyková úroveň podľa európskeho rámca CEFR

Na opis jazykových znalostí v životopise sa používajú rôzne rámce. V Európe je najpoužívanejším rámec CEFR. Ak sa uchádzate o prácu v Európskej únii, použite v životopise túto stupnicu.

A1 (začiatočník)

 • Rozumiete každodenným frázam a dokážete ich používať.
 • Viete sa pýtať a odpovedať na základné otázky týkajúce sa osobných údajov.
 • Dokážete komunikovať jednoduchým spôsobom v prípade, že druhá osoba rozpráva pomaly.

A2 (základná úroveň)

 • Rozumiete jednoduchým vetám a výrazom, ktoré sa týkajú napr. osobných údajov, rodiny, nakupovania a zamestnania.
 • Dokážete komunikovať v rámci rutinných úloh.
 • Viete jednoduchými slovami opísať obrázok.

B1 (mierne-pokročilá úroveň)

 • Dokážete popísať zážitky a skúsenosti, s ktorými sa pravidelne stretávate v škole, práci alebo vo voľnom čase.
 • Pri cestovaní viete vyriešiť väčšinu situácií.
 • Ste schopný vytvoriť jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú vám blízke.

B2 (stredne-pokročilá úroveň)

 • Komunikujete sčasti plynule a spontánne s rodeným hovoriacim.
 • Rozumiete hlavným myšlienkam zložitého textu.
 • Dokážete napísať zreteľný podrobný text a vysvetliť svoj názor na konkrétnu tému.

C1 (pokročilá úroveň)

 • Dokážete súvisle a spontánne vyjadrovať myšlienky.
 • Rozumiete širokej škále náročných textov a dokážete v nich nájsť skrytý význam.
 • Viete efektívne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely.
 • Dokážete napísať jasný a podrobný text na zložité témy.

C2 (Expert-najvyššia úroveň)

 • Rozumiete takmer všetkému, čo počujete alebo čítate.
 • Dokážete úplne plynulo komunikovať aj v zložitých situáciách.
 • Cudzí jazyk viete používať takmer tak dobre ako váš rodný jazyk.

Jazyková úroveň podľa amerických rámcov

V Amerike sa používajú na určenie jazykovej úrovne 2 stupnice, ILR a ACTFL. Odporúčame vám ich použiť v životopise v prípade, že sa uchádzate o prácu v USA alebo Kanade. Keďže sa naši čitatelia prevažne uchádzajú o prácu na Slovensku alebo v Európe, budeme sa americkým rámcom venovať len okrajovo.

ILR (Interagency Language Roundtable)

IRL je štandardná stupnica hodnotenia jazykovej úrovne v USA, s ktorou sa stretnete najmä v pracovnom prostredí.

 • ILR úroveň 0 (žiadne schopnosti): nie ste schopný komunikovať v hovorenom jazyku, ústna komunikácia je obmedzená na niekoľko slov.
 • ILR úroveň 1 (základné schopnosti): dokážete využívať jazyk na základné potreby, ako je napríklad nákup potravín a objednávanie jedla v reštaurácii.
 • ILR úroveň 2 (obmedzené pracovné schopnosti): zvládate riešiť obmedzené pracovné požiadavky a dokážete používať jazyk pri základných spoločenských situáciách.
 • ILR úroveň 3 (profesionálne pracovné schopnosti): dokážete plynulo komunikovať v pracovnom aj spoločenskom prostredí, niektoré oblasti odbornej terminológie sú pre vás obmedzené.
 • ILR úroveň 4 (úplné profesionálne schopnosti): dokážete plynulo a presne používať jazyk v odbornom prostredí, zriedkavo robíte drobné chyby.
 • ILR úroveň 5 (bilingválne schopnosti): ovládate cudzí jazyk rovnako ako váš rodný jazyk.

ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages)

Stupnica ACTFL sa v USA používa najmä na školách a univerzitách.

 • Novice (Novice Low, Novice Mid, Novice High)
 • Intermediate (Intermediate Low, Intermediate Mid, Intermediate High)
 • Advanced (Advanced Low, Intermediate Mid, Intermediate High)
 • Superior

Stále neviete, aká je vaša jazyková úroveň?

Otestovať sa môžete jednoducho a bezplatne aj z pohodlia domova. Najznámejší online nástroj na testovanie jazykovej úrovne anglického jazyka je Tracktest. Na internete nájdete aj nástroje na testovanie iných jazykov. Tieto testy slúžia na to, aby ste zistili vašu aktuálnu jazykovú úroveň, no po ich dokončení nezískate oficiálny certifikát.

V niektorých profesiách je potrebné doložiť k životopisu certifikáciu. Príkladmi sú lekári, učitelia, prekladatelia a piloti. Požiadavky na certifikáciu sú zvyčajne uvedené v inzeráte pracovnej ponuky. Medzi uznávané certifikáty zo všeobecnej angličtiny patria TOEFL a IELTS. Sú spoplatnené a môžete si ich urobiť aj online.

Pozor: Niektoré odvetvia si vyžadujú špecifické certifikáty z cudzieho jazyka. Napríklad od právnikov môžu zamestnávatelia vyžadovať TOEIL (Test z angličtiny pre medzinárodných právnikov).

Vytvorte si konzistentný životopis

Na Slovensku a v Európe sa využívajú 2 spôsoby označovania jazykovej úrovne. Vašu úroveň môžete označiť napríklad ako B2 alebo stredne pokročilý. V podstate nezáleží na tom, ktorý zo spôsobov si vyberiete, no je dôležité držať sa jedného spôsobu v celom životopise.

Užitočné tipy na záver

 • Nepreceňujte svoju jazykovú úroveň. Váš zamestnávateľ alebo personalista skôr či neskôr zistí, či je vaša jazyková úroveň skutočne taká, akú uvádzate v životopise.
 • Neuvádzajte v životopise viacero jazykov na začiatočníckej úrovni. Zamestnávateľ alebo personalista ich bude považovať za irelevantné.
 • Ak vytvárate životopis v inom jazyku, napríklad v nemčine, nezabudnite uviesť aj váš rodný jazyk.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager