• Jazykové okienko

Anglická fráza týždňa – Touch base

Otago
13.07.2023
  2 min
touch base - anglická fráza týždňa - otago preklady C

Potrebujete rýchlo prediskutovať zadanie nového projektu pre klienta? Mali by ste si spolu s tímom naplánovať „touch base meeting“, aby ste sa dohodli na všetkých podstatných veciach.

Anglická fráza „touch base“ znamená vo voľnom preklade „nadviazať kontakt“ alebo „stretnúť sa“. Používa sa v prípade, keď má osoba na mysli iba krátke stretnutie s jednou alebo viacerými osobami.

Anglický idióm pravdepodobne pochádza z bejzbalu, kde sa hráč musí dotknúť každej základne (base) svojím telom bez toho, aby sa ho dotkol brániaci sa hráč s loptičkou. Výraz „touch base“ sa tak stal symbolom pre krátku interakciu.

Výraz sa používa predovšetkým v obchodnom prostredí, iba zriedkakedy v tom neformálnom. Ak sa napríklad potrebujete v práci v krátkosti poradiť s kolegom a prediskutovať novinky ohľadom projektu, môžete ho vyzvať pomocou anglickej frázy „let’s touch base“.

Príklady použitia anglickej frázy „touch base“:

„I’ll be traveling for work next week, but I’ll make sure to touch base with you before I leave.“

Rečník v tejto vete uisťuje druhú osobu, že pred odchodom na pracovnú cestu sa ohlási.

„I haven’t spoken to my childhood friend in years, but I’m planning to touch base with her during the upcoming family reunion.“

V tomto kontexte je fráza použitá so zámerom nadviazať opätovné spojenie/kontakt s priateľom.

„Before we proceed with the project, let’s touch base with the marketing team to ensure we’re all on the same page.“

Preklad z angličtiny v tejto vete znamená navrhnutie krátkeho stretnutia s marketingovým tímom, aby sa zosúladila práca a plány všetkých členov.

„The manager encouraged her team members to touch base regularly, fostering better communication and collaboration among the team.“

Manažérka využíva anglickú frazu touch base na povzbudenie členov tímu k tomu, aby medzi sebou udržiavali pravidelný kontakt pre zlepšenie komunikácie a spolupráce.

„I’ll touch base with our IT department to see if they can help resolve the technical issue you’re facing.“

Rečník rozpráva o svojom pláne kontaktovať IT oddelenie so žiadosťou o pomoc s technickým problémom. 

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager