• O prekladoch

Technológie v prekladoch pre zdravotníctvo a medicínu

Michal Kmeť
15.07.2023
  4 min
Doktor drží tablet s kardiogramom.

Medzi hlavné špecializácie v spoločnosti Otago patria preklady pre zdravotníctvo a medicínu. Spoľahlivý preklad takýchto textov si vyžaduje špecifické znalosti a zručnosti, ako aj využitie moderných technológií.

S profesionálnymi prekladateľskými technológiami sa môžete najčastejšie stretnúť pod názvom CAT nástroje. Skratka CAT pochádza z anglického computer-aided translation (príp. computer-assisted translation), čiže počítačom podporovaný preklad.

Aké sú výhody využívania CAT nástrojov?

Na úvod by sme chceli zdôrazniť, že CAT nástroje nie sú strojové prekladače. Preklad vždy vytvára človek – profesionálny prekladateľ.

CAT nástroje prekladateľom pomáhajú tým, že ich preklad ukladajú do špeciálnej databázy. Vždy, keď sa v texte vyskytne podobná alebo rovnaká veta ako v minulosti, jej preklad im ponúknu na opätovné použitie. Preklad je vďaka týmto nástrojom rýchlejší, kvalitnejší a môže byť aj cenovo výhodnejší.

Strojový preklad, z anglického machine translation, funguje iným spôsobom. Celý preklad vytvára naprogramovaný softvér, ktorý samotnému textu „nerozumie“ v ľudskom ponímaní. Nevie ho interpretovať ani odhaliť logické chyby. Viac o strojovom preklade si môžete prečítať tu.

Rozvoj vied o živote

V posledných rokoch sa oblasť vied o živote (tzv. life sciences) pomerne rýchlo rozvíja, neustále v nej pribúdajú inovácie. Hoci jadrom týchto vied zostáva biológia, technologický pokrok v biotechnológiách a výskum v oblasti molekulárnej biológie podnietili rast interdisciplinárnych špecializácií.

Od medicíny, cez biotechnológiu, farmáciu až po biológiu zahŕňajú vedy o živote také vedné oblasti, ktoré sa zameriavajú na štúdium živých organizmov.

Keďže predmet skúmania jednotlivých vied sa stále rozširuje, vyžaduje si to čoraz väčší počet špecializovaných lingvistov, ktorí najčastejšie prekladajú:

 • klinické a zdravotnícke protokoly,
 • postupy riadenia klinických inštitúcií,
 • lekárske knihy a príručky,
 • používateľské príručky pre zdravotnícke zariadenia a prístroje,
 • chemicko-farmaceutické bulletiny,
 • dokumentáciu pre regulačné orgány,
 • MDR dokumentáciu,
 • protokoly klinických štúdií,
 • vedecké články.

Tieto texty jasne dokazujú, že schopnosti prekladateliek a prekladateľov nemôžu byť výlučne jazykové. V spoločnosti Otago napríklad vyžadujeme, aby naši prekladatelia a korektori mali preukázateľné skúsenosti s prekladmi z konkrétneho odboru či špecializácie.

Môže to byť vzdelanie v oblasti medicíny, biológie, farmácie a pod. alebo kombinácia prekladateľského vzdelania a intenzívne niekoľkoročné skúsenosti s prekladom v konkrétnej oblasti.

Preklady a CAT nástroje

Na preklady pre zdravotníctvo a medicínu využívame CAT nástroje najmä preto, že zvyšujú efektivitu práce prekladateľov, jednoduchšie sa v nich sleduje zjednotenie odbornej terminológie a celková kvalita prekladu je vďaka nim vyššia.

Ako CAT nástroje zlepšujú preklady pre zdravotníctvo a medicínu?

Text na preklad sa nahrá do CAT nástroja, ktorý ho rozdelí na segmenty, niekedy nazývané aj prekladové jednotky. Segmenty sú zvyčajne vety, odrážky, nadpisy alebo opisy obrázkov.

Pre väčšiu prehľadnosť je text v prekladateľskom softvéri zobrazený v dvojstĺpcovej tabuľke. V ľavom stĺpci sa zobrazuje zdrojový text a do pravého stĺpca prekladateľ vpisuje preklad. Samozrejmosťou je zobrazenie pôvodného rozloženia textu, aby prekladateľom pri práci nechýbal kontext.

Základným princípom práce v CAT nástrojoch je to, že sa každý segment spolu s prekladom uloží do databázy, ktorú nazývame prekladová pamäť.

Ak sa neskôr v inom texte na preklad vyskytne rovnaká alebo veľmi podobná veta, softvér prekladateľovi ponúkne starší preklad a zvýrazní rozdiely medzi pôvodnou a novou vetou na preklad.

A čo odborná terminológia?

Okrem prekladovej pamäte je dôležitou súčasťou CAT nástrojov aj funkcia terminologického slovníka. Oproti prekladovej pamäti sa nevytvára automaticky v priebehu prekladu, musí sa vytvoriť ručne. Zvyčajne je to zoznam vopred určených termínov, ktoré sa majú prekladať určitým spôsobom.

Najmä pri preklade textov z oblasti zdravotníctva je dôležité, aby bola v preloženom texte použitá správna terminológia.

Funkcia terminologického slovníka prekladateľovi počas práce automaticky pripomína, aby použil požadovaný termín, čo opäť zvyšuje efektivitu práce prekladateľa aj revízora, ktorí tak menej rešeršujú a nemusia venovať toľko času overovaniu svojich prekladateľských riešení.

Ako využíva CAT nástroje prekladateľská agentúra?

Prekladové pamäte aj terminologické slovníky výrazne pomáhajú aj nám v prekladateľskej agentúre Otago pri prekladoch pre zdravotníctvo a medicínu.

Bezpečnosť údajov

Výhodou najmodernejších serverových a cloudových riešení je, že texty sa nedostanú mimo prekladateľské prostredie, čo značne zvyšuje mieru zabezpečenia pred únikom citlivých údajov.

Na zabezpečenia údajov využívajú funkcie ako zoznam povolených IP adries, Single sign-on (SSO), dvojfaktorová autentifikácia (2FA), oprávnenia založené na rolách, granulárny prístup alebo vytváranie záloh a verzií.

Tímová spolupráca

Moderné CAT nástroje umožňujú simultánnu prácu viacerým prekladateľom, revízorom a korektorom na tom istom projekte. Preklad, jeho úpravy alebo návrhy sa synchronizujú v reálnom čase, čo tímu výrazne zefektívňuje prácu.

Podpora rôznych formátov súborov

Odborné texty z oblasti medicíny a farmácie klienti často vytvárajú v špecializovaných softvéroch, napríklad Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, ktoré nie sú určené na intenzívnu prácu s textom, alebo v systémoch na správu obsahu (Content Management System, CMS).

Na úpravu textu vo formátoch HTML, XML alebo XLSX síce nie sú potrebné nákladné softvérové licencie, umožňujú aj úpravu textu, zvyčajne však len na veľmi jednoduchej úrovni, často bez kontroly pravopisu.

Všetky CAT nástroje, s ktorými v Otago pracujeme, umožňujú preklad súborov aj v týchto formátoch. Prekladateľ sa nemusí pri každom preklade učiť pracovať s novým softvérom, čo by zvyšovalo náklady a bolo neefektívne.

Preklad textu aj jeho revíziu a kontrolu kvality pripravíme v CAT nástroji a klient dostane preložený text vo svojom preferovanom formáte.

Kontrola kvality preložených textov

Kontrola kvality prekladov v CAT nástroji je oproti tradičnej forme neporovnateľne efektívnejšia. Umožňuje nám skontrolovať dôležité premenné, napríklad jednotnosť terminológie, úplnosť prekladu, správnu interpunkciu a mnohé ďalšie parametre.

Úspora nákladov pre klienta

Rýchlejšie a kvalitnejšie preklady pre zdravotníctvo a medicínu je možné dosiahnuť pri nasadení CAT nástrojov a ušetriť tým, že už raz preložené alebo veľmi podobné texty nie je potrebné prekladať nanovo.

Softvér presne vypočíta, do akej miery sa text podobá starším prekladom. Ak sú časti textu rovnaké alebo veľmi podobné, je možné ušetriť až do 70 % z ceny.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager