• Zaujímavosti

Umelá inteligencia, ChatGPT a preklady

Michal Kmeť
15.05.2023
  4 min
Žlto-ružový prvok amorfvného tvaru.

V poslednej dobe sa veľa hovorí o umelej inteligencii (AI), najviac o nástroji ChatGPT, čo je relatívne nový systém, ktorý zjednodušene povedané, dokáže takmer všetko. Mnohých to môže viesť k otázke, či by takéto technológie mohli v budúcnosti nahradiť ľudí. Skôr než sa zamyslíme nad jeho potenciálom a obmedzeniami, pozrime sa, čo to je ChatGPT.

Ako ChatGPT funguje

ChatGPT je systém na spracovanie ľudského jazyka v písanej forme ktorý bol vyvinutý spoločnosťou OpenAI, ktorý využíva techniky hlbokého učenia na generovanie textu a konverzácií.

Na základe architektúry GPT-3.5 ChatGPT chápe význam ľudského jazyka a poskytuje vhodné a konzistentné odpovede na otázky používateľov. Bol vycvičený na širokom spektre textov z rôznych zdrojov a oblastí znalostí v rôznych jazykoch.

ChatGPT si môžete predstaviť ako jednoduchý čet, prostredníctvom ktorého môžu používatelia zadávať systému otázky, príkazy či úlohy. Systém v priebehu niekoľkých sekúnd vygeneruje odpoveď, ktorú možno použiť alebo systém ďalej požiadať o jej prepracovanie.

ChatGPT má širokú škálu aplikácií. Po registrácii na webovej stránke OpenAI je možné ho používať v obmedzenej miere i bezplatne.

Využitie ChatGPT

ChatGPT sa dá použiť v rôznych oblastiach, napríklad na:

Generovanie textu

ChatGPT dokáže samostatne generovať text na rôzne účely, napríklad popisy produktov, recenzie, zhrnutia a obsah webových stránok. Ľudia tak môžu ušetriť čas pri vytváraní obsahu a rýchlo a spoľahlivo generovať personalizovaný text.

Zákaznícka podpora

Jeden zo spôsobov využitia AI a četbotov môže byť aj automatizovanie zákazníckej podpory. Odpovede na bežné otázky môžu byť prostredníctvom významne rýchlejšie a hlavne automatické, čo môže zvýšiť efektivitu zákazníckych služieb.

Spracovanie prirodzeného jazyka

Systém dokáže analyzovať veľké množstvo textu a identifikovať vzory a vzťahy. To môže byť užitočné pri výskume, analýze nálad, získavaní informácií a klasifikácii textu.

Modrý grafický prvok X

Prekladateľské služby

Veľké jazykové modely a neurónové siete už niekoľko rokov poskytujú služby strojového prekladu napríklad prostredníctvom Google Translate alebo Deep L. Pridanie ďalšej vrstvy inteligencie môže pomôcť prekladateľom zlepšiť kvalitu ich prekladov a skrátiť čas potrebný na preklad textov.

Systémy GPT možno použiť na navrhovanie alternatívnych prekladov, opravu gramatických a pravopisných chýb, poskytovanie definícií a generovanie prekladov jednoduchých alebo opakujúcich sa textov. Umelá inteligencia v preklade je čoraz užitočnejšia vďaka svojmu neustálemu učeniu a vývoju na základe hlbokého učenia.

Výhody a nevýhody využitia GPT v prekladoch

Konstantin Dranch, výskumný pracovník v oblasti strojového prekladu na svojom blogu tvrdí, že veľké jazykové modely majú oproti bežným neurónovým systémom strojového prekladu výrazné výhody.

Podľa jeho vyjadrení, ich flexibilita umožňuje používateľom meniť tón a prispôsobovať preklady pre rôzne publiká. Napríklad, je možné dať mu pokyn „preložiť pre 5-ročné dieťa“ alebo „odstrániť rodovú zaujatosť z nasledujúceho prekladu <…>“ Rýchlejšie sa tiež učia zo zdrojového obsahu, čím odpadá potreba udržiavať flotilu modelov MT.

Naopak, hlavnou nevýhodou využitia ChatGPT pre strojový preklad sú podľa neho náklady na infraštruktúru.

Tam, kde model strojového prekladača môže pracovať na jednom CPU alebo GPU, si spustenie veľkého jazykového modelu vyžaduje konfiguráciu s viacerými GPU, čo je finančne náročné a vo veľkom rozsahu si to budú môcť dovoliť len veľké technologické firmy.

Taktiež, z organizačného hľadiska nebude ľahké uskutočniť zmenu vo väčších podnikoch. Organizáciám môže trvať roky, kým prejdú na strojový preklad podporovaný ChatGPT kvôli obavám o bezpečnosť a ich skorším investíciám do systémo neurónových systémov strojového prekladu. Ak by ste aj mohli prekladať pomocou ChatGPT, je dosť možné, že vám to nebude umožnené.

Na záver, Konstantin Dranch predpovedá že veľké jazykové modely, ako je ChatGPT, predstavujú novú generáciu technológií v strojovom preklade, ale keďže prekladateľské odvetvie je etablovaný a dobre obsluhovaný trh, zmena tu nebude taká rýchla alebo výrazná ako v oblasti copywritingu. Riaditelia lokalizačných a prekladateľských oddelení alebo agentúr by však podľa neho v roku 2023 mali začať pilotné projekty v oblasti GPT. Postupne sa toho veľa zmení

Ukážka textu vygenerovaného službou chat GPH.

Riziká a obmedzenia ChatGPT

Hoci je ChatGPT užitočný nástroj na vykonávanie rôznych úloh, má niekoľko rizík a obmedzení:

Skreslenie v údajov použitých na jeho tréning môže ovplyvniť odpovede generované ChatGPT. Ak napríklad údaje obsahujú rodové alebo rasové stereotypy, model môže generovať neobjektívne odpovede.

Keďže sa model pri generovaní odpovedí spolieha predovšetkým na tréningové údaje, má obmedzené znalosti o svete, čo môže obmedziť jeho chápanie kontextu alebo generovanie odpovedí vyžadujúcich špecifické znalosti.

ChatGPT v sebe spája prepracovaný jazykový model, ktorý vie veľmi generovať texty, avšak môže sa stať, že pomýli v základných faktoch ako na príklade vyššie. Ním vygenerované texty na prvý pohľadu môžu znieť presvedčivo a vierohodne, no relatívne často môže napísať nezmysel či alebo nepravdivé informácie.

Jemnosti jazyka, ako je irónia, sarkazmus alebo rétorické figúry, sú pre ChatGPT ťažko pochopiteľné a v niektorých situáciách môžu viesť k neadekvátnym alebo nevhodným reakciám.

ChatGPT môže mať problémy s pochopením a generovaním odpovedí v menej bežných jazykoch z dôvodu nedostatku dostupných tréningových údajov.

Obavy o bezpečnosť údajov

Spoločnosť OpenAI upozorňuje, že neuložené konverzácie sa nepoužijú na ďalšie trénovanie modelov, ale budú sa uchovávať 30 dní a zároveň, že tieto konverzácie bude kontrolovať len v prípade potreby, aby zistila, či nedošlo k ich zneužitiu. Neuložené konverzácie po 30 dňoch natrvalo vymaže.

Toto však znamená, že údaje, ktoré zadávate do četu nie sú súkromné, je potrebné si uvedomiť, že ich môžu čítať zamestnanci spoločnoti OpenAI. Na toto je dôležité myslieť pri práci s citlivými údajmi, obchodným tajomnstvo, navrhovaní nového programátorského kódu alebo vynálezov. Inakšie by mohlo dôjsť k náhodnému zdieľaniu dôverných informácií s prevádzkovateľom systému ChatGPT.

Spoločnosť OpenAI uviedla, že plánuje predsaviť podnikovú verziu služby ChatGPT, ktoré by používateľom z prostredia firiem a organizzáciá poskytla väčšiu kontrolu nad ich údajmi.

Model železnice.

Budúcnosť umelej inteligencie

Umelá inteligencia, je viac a viac prítomná v našich každodenných životoch. Je zabudovaná v rôznych v zariadeniach, ako sú autá, telefóny, hlasoví asistenti v telefónoch a pod. To vedie k automatizácii čoraz väčšieho počtu procesov a rozhodnutí, čo umožní strojom a robotom konať samostatne čoraz sofistikovanejším spôsobom.

Umelá inteligencia však prináša aj výzvy týkajúce sa zodpovednosti, bezpečnosti a regulácie týchto technológií. Keďže AI je čoraz viac prítomná v každodennom živote, na zabezpečenie jej bezpečného používania bude potrebná verejná diskusia a vytvorenie nových predpisov.

Fotografie: deepmind

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager