• O prekladoch

3 ciele pre vyššiu bezpečnosť pacientov podľa WHO

Michal Kmeť
21.09.2023
  2 min
Vlajka WHO ako pozadie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila tohtoročný 17. september za Svetový deň bezpečnosti pacientov. Cieľom WHO je zvýšiť povedomie verejnosti a odborníkov o tom, aká dôležitá je bezpečnosť pacientov v zdravotníctve. Iniciatíva kladie dôraz na inklúziu a na to, aby pacienti získali úplný prístup k informáciám, diagnostike, liečbe a zákrokom.

WHO sa zamerala na kľúčovú úlohu, ktorú pacienti, ich rodinní príslušníci a zdravotnícki pracovníci  zohrávajú pri zabezpečovaní bezpečnosti v zdravotníctve. Heslom „Elevate the voice of pacients“ (Posilnite hlas pacientov) chcela WHO vyzdvihnúť, že vďaka odhodlaniu a vedomej snahe je možné zapojiť pacienta do procesu riadenia jeho zdravotnej starostlivosti tak, aby to bolo prínosné pre všetky strany.

Podľa WHO z praxe vyplýva, že keď zdravotníci pristupujú k pacientom v starostlivosti o ich zdravie ako k rovnocenným partnerom, má to významný vplyv na ich bezpečnosť a spokojnosť a dosahujú oveľa lepšie zdravotné výsledky. Tým, že sa pacienti stanú aktívnymi členmi zdravotníckeho tímu, prispejú k bezpečnejšiemu fungovaniu celého systému.

Tohtoročná kampaň si vytýčila tri ciele:

  • zvýšiť celosvetové povedomie o potrebe aktívneho zapojenia pacientov, ich rodinných príslušníkov a opatrovateľov do zdravotnej starostlivosti;
  • zapojiť do tohto úsilia tvorcov politík, vedúcich pracovníkov v oblasti zdravotníctva, samotných zdravotníkov a opatrovateľova  občiansku spoločnosť;
  • umožniť pacientom a ich rodinám aktívne sa podieľať na vlastnej zdravotnej starostlivosti a presadzovať súvisiace naliehavé opatrenia. Časť tejto misie môžu vykonávať poskytovatelia jazykových služieb, ktorí umožňujú lekárom a pacientom komunikovať.

Aktívne zapojenie pacientov: úloha prekladateľov a tlmočníkov

Ako vyhlásil Dr. Liam Donaldson: „Bezpečnosť v zdravotnej starostlivosti je výsledkom spolupráce, v ktorej má každý svoju úlohu, a predovšetkým samotní pacienti.“

Aktívne zapojenie pacientov do zdravotnej starostlivosti je stále jednou z veľkých výziev pre zdravotnícke systémy. Pre niektorých pacientov je situácia ešte ťažšia a komplikovanejšia, pretože narážajú na jazykovú a kultúrnu bariéru. Pacienta predsa nie je možné intenzívnejšie zapojiť do procesu, keď nie je možné s ním jasne a zrozumiteľne komunikovať.

Jazykové bariéry sú prekážkou v rôznych profesijných oblastiach, ale jednou z najviac negatívne postihnutých je zdravotníctvo.

Preklad v oblasti zdravotníctva pomáha tieto prekážky prekonať a umožňuje pacientom aktívne sa zapájať do starostlivosti o svoje zdravie.

Viac informácií o prekladoch z oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti a farmácie nájdete tu.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager