• Zaujímavosti

20 top anglických skratiek v e-mailovej komunikácii

Michal Kmeť
20.06.2023
  4 min
Tmavohnedá obálka plná skratiek v anglickej emailovej komunikácii

V súčasnom rýchlom svete sa v e-mailovej komunikácii často používajú anglické skratky, ktoré zefektívňujú výmenu informácií a šetria čas. Tento účel však spĺňajú iba v prípade, že ich obe strany, prijímateľ aj adresát, poznajú a vedia používať. Pripravili sme si pre vás zoznam anglických skratiek aj s ich vysvetlením. V zozname nájdete okrem vysvetlenia aj voľné preklady skratiek v slovenskom jazyku a príklady použitia.

1. ASAP (As Soon As Possible)

Preklad skratky: Čo najskôr, ako to bude možné

ASAP je e-mailovú skratku, ktorá sa často používa aj v hovorovej angličtine. Môžete ju použiť, keď chcete príjemcovi oznámiť, že úlohu/žiadosť/príkaz treba vybaviť čo najskôr.

Príklad použitia: Please send your proposals ASAP, so we can present them to the client this week.

2. FYI (For Your Information)

Preklad skratky: Len pre info

Ak chcete prijímateľovi správy poskytnúť dôležité informácie, použite túto skratku.

Príklad použitia: FYI, the project timeline remains on track, and we anticipate completing all remaining tasks within the agreed-upon timeframe.

3. BTW (By The Way)

Preklad skratky: Mimochodom

Túto e-mailovú skratku použite, ak potrebujete doplniť informácie, ktoré ste zabudli uviesť v predchádzajúcej správe/vete. Niekedy sa skratka používa aj na zdôraznenie dôležitosti konkrétnej informácie alebo úlohy.

Príklad použitia: BTW, after careful consideration and reviewing the current progress, we have decided to extend the deadline for the project by one week.

4. TYT (Take Your Time)

Preklad skratky: Neponáhľajte sa

Ak chcete dať osobe, s ktorou komunikujete, najavo, že sa netreba ponáhľať, použite e-mailovú skratku TYT.

Príklad použitia: TYT to check your schedule and let me know your availability for next week.

5. LMK (Let Me Know)

Preklad skratky: Dajte mi vedieť

LMK sa bežne používa vo formálnej aj neformálnej e-mailovej komunikácii. Použite ju na to, aby ste vyzvali adresáta na vyjadrenie názoru na niečo alebo na ujasnenie toho, že keď od vás niečo potrebuje, má vás kontaktovať.

Príklad použitia: LMK if you need anything.

6. IDK (I Don’t Know)

Preklad skratky: Neviem

Pomocou tejto skratky môžete príjemcovi rýchlo oznámiť, že mu nedokážete pomôcť alebo odpovedať.

Príklad použitia: IDK when the developers are planning to complete the final testing phase.

7. PS (Post scriptum)

Preklad skratky: Napísané po

Skratka PS vznikla z latinského termínu Post scriptum. Často sa používa v ručne písaných listoch, no výnimkou nie je ani e-mailová komunikácia. PS sa zvyčajne píše na konci e-mailu pre doplnenie informácií, ktoré s predchádzajúcim textom nesúvisia alebo na dopísanie niektorých myšlienok, ktoré ste zabudli spomenúť v jadre e-mailu.

Príklad použitia: PS: We’ll be having a small welcome lunch tomorrow to get to know you better.

8. WFH (Work From Home)

Preklad skratky: Práca z domu

Práca na diaľku je bežnejšia ako kedykoľvek predtým, a preto sa táto e-mailová skratka vyskytuje v elektronickej komunikácii pomerne často. Použite ju vtedy, keď chcete kolegom alebo šéfovi oznámiť, že budete pracovať z domu.

Príklad použitia v anglickej vete: Thank you. I’m WFH then, but can dial in on Google Meet.

9. EOM (End Of Message)

Preklad skratky: Koniec správy

Ak chcete kolegu informovať napríklad o preložení meetingu, stačí túto krátku správu zadať do predmetu a na konci uviesť skratku EOM. Váš kolega vďaka tomu nebude musieť správu otvárať.

Príklad použitia: The meeting has been rescheduled to 3:00 PM tomorrow. EOM.

10. EOW (End Of Week)

Preklad skratky: Koniec týždňa

Zadali ste niekomu úlohu a potrebujete ju mať vypracovanú do konca týždňa? V tomto prípade použite skratku EOW, ktorá sa v pracovných e-mailoch vzťahuje na piatok, takže váš kolega bude presne vedieť, kedy má úlohu odovzdať.

Príklad použitia: The deadline for all marketing proposals is EOW.

11. PFA (Please Find The Attachment)

Preklad skratky: Prosím pozri prílohu

Posielate v prílohe e-mailu dôležité dokumenty? V slovenčine by ste museli napísať niečo ako „dokument posielam v prílohe“, no v angličtine stačí použiť skratku PFA.

Príklad použitia: PFA the travel itinerary with all the details, including flight schedules and hotel reservations.

12. AR (Action Required)

Preklad skratky: Vyžaduje sa akcia

E-mailová skratka AR sa používa, ak chcete príjemcovi oznámiť, že musí v súvislosti so správou vykonať nejakú akciu.

Príklad použitia: AR from you to confirm your availability for the rescheduled meeting on Thursday at 2:00 PM.

13. NYR (Need Your Response)

Preklad skratky: Vaša odpoveď je potrebná

Skratka NYR sa často používa v predmete e-mailu, ale niekedy aj v jeho jadre. Napíšte ju vtedy, keď vyžadujete od prijímateľa odpoveď alebo potvrdenie.

Príklad použitia: NYR – Client Meeting Confirmation

14. OOO (Out Of Office)

Preklad skratky: Mimo pracoviska

Táto šikovná skratka sa používa, keď sa nachádzate mimo kancelárie a nemáte prístup k počítaču alebo účtom. S OOO sa pravdepodobne stretnete aj pri prijatí automatických e-mailov, ktoré si pracovníci nastavujú, keď idú na dovolenku.

Príklad použitia: I’ll be OOO for the next two days as I’ll be on a business trip.

15. FYR (For your Reference)

Preklad skratky: Pre tvoju informáciu.

Ak potrebujete príjemcom odoslať dodatočné informácie o niečom, čo už poznajú, použite túto skratku v predmete alebo jadre e-mailu.

Príklad použitia: FYR, I have attached the monthly sales report for your reference.

Tmavohnedá obálka v ženskej ruke na ružovom pozadí

16. NYR (Need Your Response)

Preklad skratky: Je potrebná odpoveď.

NYR je e-mailová skratka, ktorá príjemcovi naznačí, že sa od neho vyžaduje odpoveď. Často sa používa v predmete e-mailu. Môžete sa stretnúť aj s ďalšími variantmi, a tými sú anglické skratky NYRQ (Need your response quick) a NYRT (Need your response today).

Príklad použitia: NYR if you have any specific topics or skills you’d like to focus on during the session.

17. NRN (No Reply Necessary)

Preklad skratky: Nie je potrebná žiadna odpoveď.

NRN môžete v e-maile použiť na konci zoznamu pokynov, v predmete e-mailu alebo pri informovaní kolegov o zmenách. Adresáti tak budú vedieť, že prijatie správy nie je potrebné potvrdiť ani na ňu inak odpovedať a vy sa vyhnete preplnenej pošte.

Príklad použitia: NRN is needed for this session as attendance is optional.

18. TED (Tell, Explain, Describe)

Preklad skratky: Povedz, vysvetli, popíš

E-mailová skratka TED sa používa, keď požadujete od príjemcu správy ďalšie podrobnosti a vysvetlenie.

Príklad použitia: Before we proceed, TED the key features of the product.

19. IMO (In My Opinion)

Preklad skratky: Podľa môjho názoru.

Chcete sa s niekým podeliť o svoje názory, postrehy alebo myšlienky? Ešte predtým, ako ich začnete opisovať, napíšte pred vetou skratku IMO. Dáte tak adresátovi najavo, že ide o váš subjektívny názor.

Príklad použitia: IMO, we should consider implementing a flexible work-from-home policy to improve employee satisfaction and work-life balance.

20. Y/N (Yes or No?)

Preklad skratky: Áno alebo nie?

Chcete, aby vám prijímateľ stručne a rýchlo odpovedal na vašu otázku? Použite šikovnú e-mailovú skratku Y/N.

Príklad použitia: Please respond with Y/N to indicate if you’ll be participating in the survey.

Ako skratky začať používať?

Učte sa ich postupne
Ak ste si po prečítaní článku všetky anglické skratky nezapamätali, nezúfajte. TYT a učte sa ich postupne tým, že ich budete používať. Cieľom nie je naučiť sa všetky anglické skratky ASAP, ale vedieť používať tie, ktoré potrebujete v každodennej e-mailovej komunikácii. Ak vás táto téma zaujala, ďalšie anglické skratky pre e-mailovú komunikáciu nájdete napríklad tu.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager