• Jazykové okienko

Doporučiť alebo odporučiť – čo je správne?

Otago
08.05.2023
  < 1 min
Odporučiť vs Doporučiť - Čo je správne?

Len jeden z týchto výrazov je v slovenskom jazyku správny. Mnoho slov preberáme z češtiny a takýmito slovami, bohemizmami, sú aj doporučiť/doporučovať.

Správny tvar slova je odporučiť (dokonavý tvar) alebo odporúčať (nedokonavý tvar).

Ako sa môžeme podeliť o dobrú skúsenosť?

Synonymami tohto slova, teda výrazmi s rovnakým alebo podobným významom, sú navrhnúť, podať návrh či poradiť. Ak máme napríklad obľúbenú prekladateľskú spoločnosť, radi ju odporučíme kamarátovi či ďalšej firme. Alebo ak sme boli na dovolenke, na ktorej sme boli veľmi spokojní, odporúčame ju známym. Veď prečo sa nepodeliť o dobrú skúsenosť!

Ako je to, keď sa chceme rozlúčiť?

Keď k tomuto výrazu pridáme zvratné zámeno sa – odporúčať sa – získa celkom odlišný význam: rozlúčiť sa, odobrať sa preč. Používa sa aj tvar, hoci je už zastarávajúci, porúčať sa.

Príklady správneho použitia slova odporúčať:

  • Odporúčame prísť k lekárovi o 15 minút skôr pred termínom vyšetrenia.
  • Odporúčame dodržiavanie pravidiel.
  • Túto knihu ti neodporúčam, bola neskutočne nudná.
  • Odporúčam ti vziať si dnes dáždnik.
  • Čo odporúčajú jazykovedci?
  • Túto firmu môžeme vrelo odporúčať.
  • Odporúčam do pozornosti čitateľov.

Odporúčanie na záver

Pamätajme si, že keď chceme niekomu poradiť, tak mu niečo odporučíme. Slovo doporučiť nie je v slovenčine spisovné.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager