Doporučiť alebo odporučiť – čo je správne?

08.05.2023

Len jeden z týchto výrazov je v slovenskom jazyku správny. Mnoho slov preberáme z češtiny a takýmito slovami, bohemizmami, sú aj doporučiť/doporučovať

Správny tvar slova je odporučiť (dokonavý tvar) alebo odporúčať (nedokonavý tvar).

Ako sa môžeme podeliť o dobrú skúsenosť?

Synonymami tohto slova, teda výrazmi s rovnakým alebo podobným významom, sú navrhnúť, podať návrh či poradiť. Ak máme napríklad obľúbenú prekladateľskú spoločnosť, radi ju odporučíme kamarátovi či ďalšej firme. Alebo ak sme boli na dovolenke, na ktorej sme boli veľmi spokojní, odporúčame ju známym. Veď prečo sa nepodeliť o dobrú skúsenosť!

Ako je to, keď sa chceme rozlúčiť?

Keď k tomuto výrazu pridáme zvratné zámeno saodporúčať sa – získa celkom odlišný význam: rozlúčiť sa, odobrať sa preč. Používa sa aj tvar, hoci je už zastarávajúci, porúčať sa.

Príklady správneho použitia slova odporúčať:

  • Odporúčame prísť k lekárovi o 15 minút skôr pred termínom vyšetrenia.
  • Odporúčame dodržiavanie pravidiel.
  • Túto knihu ti neodporúčam, bola neskutočne nudná.
  • Odporúčam ti vziať si dnes dáždnik.
  • Čo odporúčajú jazykovedci?
  • Túto firmu môžeme vrelo odporúčať.
  • Odporúčam do pozornosti čitateľov.

Odporúčanie na záver

Pamätajme si, že keď chceme niekomu poradiť, tak mu niečo odporučíme. Slovo doporučiť nie je v slovenčine spisovné.