• O prekladoch

Strojový preklad – kedy sa ho oplatí využiť

Michal Kmeť
27.04.2023
  2 min
Softvérový lód na obrazovke

V poslednom desaťročí sa stal strojový preklad najdynamickejšie sa rozvíjajúcim segmentom prekladateľského odvetvia. Poďme sa pozrieť na to, v čom nám môže byť nápomocný, a čomu sa naopak pri jeho používaní vyhnúť.

Existuje strojový prekladač na mieru?

Okrem verejne dostupných strojových prekladačov ktoré svoje služby poskytujú zdarma existujú aj verejné ale platené služby a tiež možnosť vytvoriť si strojový prekladať na mieru podnikových potrieb.

Kvalita voľne dostupných služieb známych technologických spoločností (napr. Google, Microsoft či Amazon) sa môže v porovnaní s prekladačmi vytvorenými na mieru konkrétnych potrieb výrazne líšiť, aj keď princíp fungovania je rovnaký.

Strojový preklad Google Translate

Čo ovplyvňuje kvalitu strojového prekladu?

Každý prekladač potrebuje najskôr tréning. Znamená to, že existujúce preklady, zvyčajne vytvorené ľuďmi, sa rozdelia na dvojice viet v zdrojovom a cieľovom jazyku a stroj ich použije ako príklady na získanie informácií o gramatike daných jazykov a o zhode jazykových prostriedkov.

Z tohto vyplýva, že kvalitu prekladu ovplyvňuje predovšetkým množstvo a kvalita textu, na ktorom bol daný prekladový nástroj vycvičený.

Pri plánovaní projektov s využitím strojového prekladu je vždy prvým krokom analýza zdrojového textu, pretože nie všetky typy textov je možné preložiť strojovým prekladom v dostatočnej kvalite. V takýchto prípadoch by bola následná úprava neúmerne drahá a časovo náročná.

Je strojový prekladač vhodný na akýkoľvek jazyk?

Vo všeobecnosti možno povedať, že v prípade jazykov s veľkým počtom hovoriacich (napr. angličtina, nemčina, španielčina, francúzština) možno pomocou strojového prekladu dosiahnuť dobré výsledky, ale záleží aj na tom, či sú dané jazyky navzájom príbuzné alebo ako sú si podobné z typologického hľadiska.

Dôležité je vedieť, že napriek tomu sa dá strojový preklad v súčasnosti výborne použiť aj pri malých jazykoch ako je slovenčina alebo čeština, ak je druhým jazykom napríklad angličtina alebo iný veľký európsky jazyk.

Aké typy textov vie strojový prekladač spoľahlivo preložiť?

Strojový preklad sa najlepšie používa na jednoducho a stručne formulovaný obsah. To znamená, že zložené súvetia, odkazy na skoršie alebo nasledujúce časti textu, či nejasné formulácie v zdrojovom texte znižujú jeho kvalitu. Veľmi dobrú kvalitu však možno očakávať v prípade jednoduchých textov, ktoré neobsahujú vety dlhšie ako 20 – 25 slov.

Dôležité je spomenúť, že náročnosť prekladu zvyšujú aj nespisovné časti textu, ale aj humor, sarkazmus, idiómy a nespisovné jazykové prvky.

Sieť prvkov

Čo je to posteditácia?

V závislosti od zmýšľaného použitia textov je potrebné okrem bežnej internej kontroly kvality doplniť službu strojového prekladu aj o ľudský krok úpravy (posteditáciu).

Posteditácia je zvyčajne dostupná v dvoch úrovniach, tzv. základnej a úplnej. V prvom prípade je cieľom vytvoriť gramaticky a obsahovo správny, zrozumiteľný preklad bez závažných chýb v krátkom čase s čo najmenším zásahom človeka.

V prípade úplnej post-editácie musí výsledný výstup vo všetkých ohľadoch spĺňať kritériá kvality ľudského prekladu.

Prínosy strojového prekladu

 • hlavným faktorom skrátiť čas realizácie
 • ľudský preklad nezapadá do dostupného kontextu
 • hlavným cieľom pochopiť podstatu textu
 • je potrebné preložiť veľké množstvo textu v krátkom čase
 • projekt alebo spolupráca vyžaduje preklad mnohých podobných dokumentov obsahujúcich opakujúce sa jazykové prvky (napr. správy, denníky, produktové listy).

Riziká strojového prekladu

 • nevyhnutná je dôkladná znalosť konkrétnej oblasti (napr. právne, lekárske texty),
 • preklad musí byť kreatívny (marketingové kampane, reklamy),
 • v jazykovom páre nie je vo všeobecnosti možné dosiahnuť dobré výsledky strojovým prekladom (preklad z medzi dvoma malými jazykmi, napr. z poľštiny do slovenčiny),
 • text je zo syntaktického, sémantického alebo pragmatického hľadiska zložitý (dlhé zložené vety, časti, ktoré nemožno preložiť doslovne, atď.).

Obrázky: Unsplash:  Marku Spiske, Joshua Sortino, Pietro Jeng, Nathana Rebouças

 

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager