• O prekladoch

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Otago
25.04.2024
  4 min
Čo je to normostrana?

Normostrana je jednotkou merania rozsahu textu, využíva sa najmä pri korektúrach, revíziách, textárskych prácach či prekladoch. Prečítajte si ako vznikla a ako ju môžete vypočítať.

Čo je to normostrana?

Normostrana, vyjadruje počet znakov v texte. Niekedy sa zamieňa s počtom fyzických strán – listov. Na jednu stranu formátu A4 sa v závislosti od veľkosti a typu písma, veľkosti okrajov, medzier medzi riadkami a ďalších formátovacích nastavení zmestí rôzny počet znakov. Preto je počítanie podľa počtu normostrán jediné presne vyjadrenie rozsahu textu.

Normostrana je teda normovaný, či štandardizovaný rozsah textu. Podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 690 je to vždy 1 800 znakov vrátane medzier.

Koeficient 1 800 znakov vznikol keď sa na písanie používali mechanické písacie stroje, ktoré používali písmená s rovnakou šírkou tzv. monospace.

Pre zachovanie dobrej čitateľnosti textu sa na jednu stranu písalo najviac v 30 riadkoch. Do jedného riadku sa zmestilo 60 písmen, alebo iných znakov, vrátane medzier, interpunkčných znamienok.

Normostrana sa najčastejšie používa tam, kde je potrebné objektívne odmerať alebo stanoviť rozsah textu. Stretávame sa s ňou pri počítaní rozsahu korektúr, revízií prekladov, textárskych prácach a tiež pri prekladoch.

30 riadkov na stranu  x 60 znakov v riadku = 1 800 znakov.

Počet normostrán text sa vypočíta tak, že celkový počet znakov vrátane medzier v texte vydelíte číslom 1 800.

Prečo sa počítajú aj medzery?

Textbezmedzierbybolveľmiobtiažne,bapriam,nečitateľný.

Text bez medzier by bol veľmi obtiažne, ba priam, nečitateľný.

Niekedy je možné spočítať aj text bez medzier. Koeficient pre výpočet normostrany je však upravený a na delenie sa používa číslo 1 500.

Je normostrana zhodná so stranou A4?

Na jednu stranu formátu A4 je pri bežnej veľkosti písma a ostatných nastaveniach formátovania, ktoré zaručia primeranú čitateľnosť možné napísať text v rozsahu takmer dvoch normostrán.

Pripravili sme stranu A4 ktorá je celá naplnená čitateľný textom a na porovnanie druhú stranu A4, ktorá obsahuje text v rozsahu jednej normostrany.

Čo má normostrana spoločné s prekladmi?

Preklady sú texty ktorých význam z jedného jazyka bol prenesený do druhého jazyka. Ich cena závisí od viacerých faktorov, napríklad jazykovej kombinácie, rýchlosti dodania, špecifických požiadaviek zákazníka najmä však od rozsahu textu. Normostrany sú najčastejšia jednotka, ktorou sa počíta rozsah prekladu.

Účtovanie prekladu podľa počtu normostrán

Normostrana sa ako štandardizovaná merná jednotka textu a preto sa na Slovensku či v Česku najčastejšie používa na vypočítanie rozsahu prekladaných textov. Na Slovensku a v Českej republike je obvyklé preklady účtovať podľa rozsahu preloženého textu.

V iných krajinách alebo jazykov sa stretávame aj s odlišným účtovaním rozsahu prekladu.

Účtovanie podľa počtu slov

Slovo je veľmi jasná a jednoduchá jednotka rozsahu pri ktorej nie je potrebné nič prepočítať. Používa sa vo väčšine prekladov z angličtiny do iných jazykov, nedá sa však univerzálne preniesť, napríklad na preklady z nemčiny alebo japončiny, keďže každý jazyk tvorí obsah inakšie. V závislosti od jazyka, jedna normostranu zvyčajne tvorí 225 až 300 slov.

Účtovanie podľa času

V niektorých prípadoch sa na určenie ceny za preklad používa času potrebná na jeho spracovanie. Tento prístup najlepšie vyjadruje úsilie prekladateľa, avšak je vhodné vopred jasne si definovať podmienky práce. Účtovanie podľa času sa najčastejšie uplatňuje pri transkreácii, kreatívnych prekladoch alebo pri copywritingu.

Účtovanie podľa počtu znakov

Pri znakových jazykoch ako je napríklad japončina alebo mandarínčina sa buď počíta počet znakov v zdrojovom texte, alebo rozsah preloženého textu.

Ako vypočítať rozsah textu v rôznych programoch?

Výpočet počtu slov a normostrán vo Worde

V programe MS Word môžete vypočítať skontrolovať počet slov alebo vypočítať počet normostrán jednoducho a rýchlo:

 • Spustite program MS Word a otvorte dokument s textom.
 • Ak chcete spočítať iba časti textu, označte ho.
 • Prepnite sa na záložku Revízia do časti Korektúra a zvoľte Počet slov.
 • Zobrazí sa okno s presnou štatistkou.
 • Údaj v riadku „Počet znakov (vrátane medzier)“ vydeľte hodnotou 1 800
 • Vypočítali ste počet normostrán textu.

Ako vypočítať počet normostrán v Google Docs

 • Otvorte dokument v službe Google Docs.
 • V hlavnom menu zvoľte Nástroje > Počet slov.
 • Zobrazí sa okno so štatistikou.
 • Položku „Znaky“ vydeľte číslom 1 800.

Ako vypočítať počet normostrán v MS PowerPoint?

 • Otvorte súbor z prezentáciou
 • V hlavnom menu zvoľte Súbor > Informácie
 • V pravom dolnom rohu zvoľte možnosť Zobraziť všetky vlastnosti.
 • Vyššie sa zobrazí riadok s počtom slov v snímkach aj poznámkach prezentácie.
 • Pre približné určenie počtu normostrán počet slov vydeľte číslom 250.

Ako spočítať rozsah textu v tlačených textoch?

Na spočítanie rozsahu textu ktorý nie je v elektronickej podobe, je potrebné ho najskôr naskenovať. Naskenované obrázky s textom sa následne v špecializovaných softvéroch rozpoznajú na text, ktorý je možné presne spočítať napríklad aj v programe MS Word.

Chcete vedieť, aký je rozsah vášho textu a koľko zaplatíte za jeho preklad?

Výpočty nechajte na nás.
Nezáväznú cenovú kalkuláciu pre vás vypracujeme už do 30 minút.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager