• Jazykové okienko

V e-maili, e-maile – čo je správne?

Otago
17.05.2023
  < 1 min
E-mail vs Email - Čo je správne?

Pre mnohých z nás je písanie pracovných e-mailov každodennou rutinou. Poďme si vysvetliť, ako správne písať a skloňovať slovo e-mail. Dobrou správou na úvod je, že sa nemôžete pomýliť. V spisovnej slovenčine je prípustné používať tvary e-mail, email, mail aj mejl.

Je správne v e-maile alebo v e-maili?

Pri skloňovaní sme ale často neistí, či použiť v e-maile alebo v e-mail. Keď sa anglické slovo e-mail udomácnilo v slovnej zásobe slovenčiny, zaradilo sa do skupiny prevzatých slov s rovnakou koncovkou ako detail, koktail, ktoré sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -e, teda v emaile, o detaile, v kokteile.

Na druhej strane väčšina prevzatých slov zakončených na písmeno l má v lokáli jednotného čísla príponu -i, napr. tunel – v tuneli, hotel – o hoteli, flanel – na flaneli. A zrejme preto sme príponu -i začali používať aj pri slove e-mail.

Kto má teda pravdu?

Ten kto používa v emaile alebo ten, kto odporúča v emaili?

Opäť máme pre vás dobrú správu: môžete si vybrať ten tvar, ktorý sa vám páči viac. Oba sa totiž považujú za spisovné. Informácie môžeme poslať v maili/v maile, v mejli/v mejle, v e-maili/v e-maile aj v emaili/emaile.

Ako správne skloňovať Gmail?

Áno, slovo gmail sa skloňuje rovnako ako slovo e-mail, ktoré má rovnaký základ: v gmaile/v gmaili.

Odporúčanie za záver

Keď už vieme správne napísať a skloňovať slovo e-mail, nezabudnime pri písaní ani na prehľadnosť, ktorá je v e-maile naozaj dôležitá.

V dlhej správe sa príjemca ľahko stratí alebo si nevšimne podstatnú informáciu. Mali by sme použiť jednoduché vety, text e-mailu formálne členiť vytvoriť odseky a na zoznam úloh použiť odrážky.

Ak komunikujete s niekým v angličtine, pre stručnosť môžete využiť niektorú z populárnych anglických skratiek.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager