• Jazykové okienko

Anglická fráza týždňa – by the book

Otago
04.07.2023
  2 min
by the book - anglická fráza týždňa - otago preklady

Dostali ste inštrukcie na to, ako zabaliť a podať balík do zásielkovne a všetko sa vám podarilo na prvýkrát? Určite ste postupovali presne podľa návodu alebo ako by sme povedali po anglicky: presne podľa knihy.

Idióm by the book znamená, že do bodky dodržiavate pravidlá alebo stanovený postup, často bez možnosti vybočiť, a to ani vo výnimočných prípadoch. Používa sa najmä v oblasti práva, vzdelávania a podnikania, kde sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie pravidiel.

Presne „podľa knihy“ môže postupovať policajt, keď sa striktne drží zákonov a predpisov alebo učiteľ, ktorý známkuje všetky písomky presne podľa danej stupnice a nepripúšťa subjektívnosť.

Názory na to, ako tento idióm vznikol, nie sú jednotné. Výraz „book“ (kniha) môže odkazovať na najprekladanejšiu z kníh – Bibliu – ktorá obsahovala pravidlá správania a morálne zásady.

Jednoducho ale môže ísť aj o to, že zákony a pravidlá sú, alebo aspoň kedysi boli, spísané a vydané knižne. 

Tento výraz sa dá použiť aj v bežnom živote a dokonca aj hanlivo, ak chcete povedať, že niekto nie je schopný vybočiť zo zavedených čiar, je rigidný.

Príklady použitia anglickej frázy by the book:

„Our new project manager likes to do things by the book. She won’t start any tasks unless all the paperwork is properly filled out.

Nová projektová manažérka postupuje presne podľa pravidiel a nechce začať pracovať na novej úlohe, kým nie sú všetky dokumenty v poriadku.

„When it comes to his children’s discipline, John does things by the book. Bedtime is always at 8:30 PM, with no exceptions for weekends or holidays.

John pri výchove svojich detí dodržiava rovnaký režim, z ktorého nevybočuje, bez ohľadu na to, aký je deň v týždni.

„Despite the intense pressure from his peers, the police officer conducted the investigation by the book, ensuring every piece of evidence was properly logged.

Policajt postupoval pri vyšetrovaní presne podľa pravidiel zaisťovania dôkazov, napriek tomu, že niektorí kolegovia ho presviedčali, aby ich nebral až tak vážne.

„The chef at the upscale restaurant trained all his apprentices by the book. Every recipe had to be followed precisely, without any deviations

Šéfkuchár si zaškolil všetkých kuchárov rovnakým spôsobom, nikto z nich nesmie pri varení použiť iný ako zavedený postup.

„The tax accountant does everything by the book, ensuring every deduction is justified and all income is accurately reported.“

Účtovník pri vypĺňaní daňového priznania postupuje presne podľa zákona. Uistí sa, že všetky príjmy sú priznané a každá zrážka dane je oprávnená.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager