• Jazykové okienko

Anglická fráza týždňa – Uphill battle

Otago
29.06.2023
  2 min
uphill battle - anglická fráza týždňa - otago preklady

Dostali ste v práci zadanie, nad ktorým si už dlho lámete hlavu a jeho vypracovanie je náročné? Po anglicky by ste povedali, že ide o naozajstný uphill battle.

Anglickú frázu uphill battle môžete použiť na opísanie niečoho, čo pre vás predstavuje neľahkú výzvu alebo úlohu, pri ktorej musíte prekonať množstvo prekážok.

Výraz sa začal používať začiatkom 19. storočia a predpokladá sa, že vznikol počas napoleonských vojen pre označenie ťažkých konfliktov, ktoré sa v tom čase odohrávali.

Do slovenčiny by sme mohli frázu uphill battle preložiť ako „ťažký boj“. Označuje situáciu alebo úlohu, ktorá je ťažká, náročná alebo si vyžaduje veľké úsilie, no mala by sa dať vyriešiť.

Ak sa napríklad niekto snaží zmeniť zaužívanú kultúrnu alebo spoločenskú normu, možno povedať, že bojuje „uphill battle„. Podobne, ak sa podnik snaží vstúpiť na trh, na ktorom dominujú silní konkurenti, tiež sa to môže považovať za „uphill battle“.

Tento výraz zdôrazňuje náročnosť úlohy, ale znamená aj vytrvalosť, odolnosť a odhodlanie, pretože často zahŕňa boj s nepriazňou osudu alebo nepriaznivými podmienkami.

Príklady použitia anglickej frázy uphill battle:

„Learning a new language from scratch can be an uphill battle.“

Veta vyjadruje, že učenie sa úplne nového jazyka od základov si vyžaduje značné úsilie, pretože môže ísť o náročný proces.

„The politician faced an uphill battle in gaining public trust after the scandal.“

Tu sa poukazuje na to, že pre politika bolo po škandále náročné získať si späť dôveru a podporu verejnosti.

„I’ve been trying to quit smoking, but it’s been an uphill battle.“

V tomto kontexte rečník rozpráva o svojich problémoch pri pokuse prestať fajčiť.

„For the underprivileged students, getting a quality education can be an uphill battle.“

Z tejto vety vyplýva, že študenti zo znevýhodneného prostredia môžu v dôsledku rôznych sociálno-ekonomických faktorov čeliť značným prekážkam a ťažkostiam pri prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu.

„I’ve been trying to get my boss to approve my project, but it’s been an uphill battle.“

Zamestnanec vyjadruje svoje ťažkosti pri získavaní súhlasu na svoj projekt od svojho šéfa. Naznačuje, že presvedčiť šéfa bola náročná úloha, ktorá si vyžadovala značné úsilie a vytrvalosť. 

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
  • +421 2 2102 6130
  • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager