• O prekladoch

Výhody ISO certifikovanej prekladateľskej agentúry

Michal Kmeť
02.03.2023
  2 min
Výhody ISO certifikovanej prekladatelskej agentury

V spoločnosti Otago si zakladáme na tom, aby sme klientom poskytovali prvotriedne služby a dodávali kvalitné preklady a tlmočenie. Preto sme sa stali certifikovaným dodávateľom prekladateľských služieb podľa medzinárodnej prekladateľských normy ISO 17100 a normy riadenia kvality ISO 9001.

Kvalitou si môžete byť istí

Neodmysliteľnou súčasťou našej práce je riadiť sa najlepšími postupmi v prekladateľskom odvetví, a v tom sú pre nás kľúčové dve normy: ISO 9001 o riadení kvality a ISO 17100 o prekladateľských službách.

Naším dlhodobým cieľom bolo, aby nám naše smerovanie a úroveň služieb potvrdila aj renomovaná audítorská spoločnosť, preto sme vo februári 2023 úspešne absolvovali certifikačný audit pre obe normy.

Naša voľba bola jasná: oslovili sme audítorskú spoločnosť TÜV SÜD Slovakia, pretože je pre nás zárukou objektivity a prísneho posúdenia.

ISO certifikát platí 3 roky, ale spoločnosť TÜV SÜD Slovakia bude naše postupy každý rok preverovať. Pri prvom aj ktoromkoľvek nasledujúcom audite môže audítor skontrolovať čokoľvek, čo uzná za vhodné:

 • ako sme postupovali pred zadaním objednávky,
 • aké rozhodnutia sme robili v jej priebehu a
 • či sme na preklad vybrali najvhodnejšieho prekladateľa
 • či boli splnené požiadavky normy ISO 17100.
5 hiezdiček kvality

Čo to znamená v praxi

Vďaka moderným nástrojom majú naši klienti istotu, že poskytnuté súbory, údaje a preložené texty sú dôkladne zabezpečené a bezpečne archivované. O zachovanie mlčanlivosti sa pri preklade nemusia obávať.

Ako prekladateľská agentúra používame najnovšie softvérové riešenia, aby sme pracovali efektívne. Pomáhajú nám sledovať priebeh zákazky spolu s prácou jednotlivých lingvistov a riadiť ju v čase. Využívame na to softvér na riadenie projektov a softvéry na počítačom podporovaný (a aj strojový) preklad – CAT nástroje.

 • Všetci naši prekladatelia, revízori, jazykoví korektori či recenzenti, ale aj projektoví manažéri, musia spĺňať požiadavky v oblasti vzdelania a praxe a audítor nám môže vyzvať, aby sme to preukázali.
 • Podľa ISO 17100 sú toto minimálne požiadavky, ktoré by mali lingvisti splniť:
  • univerzitné prekladateľské vzdelanie a primeraná prax,
  • odborné univerzitné vzdelanie a minimálne 2-ročná prekladateľská prax.

Prekladateľov a prekladateľky testujeme zo znalosti rodného jazyka, ale aj cudzích jazykov a kvalitu ich prekladov priebežne sledujeme. Z takto overených lingvistov vyberáme najvhodnejšiu osobu na konkrétnu zákazku aj podľa obsahu textu na preklad – preklady pripravujú odborníci na konkrétnu oblasť.

Prekladateľská agentúra s certifikátom ISO 17100 musí v rámci služby preklad zabezpečiť aj nezávislú kontrolu prekladu druhým prekladateľom – revíziu. Obaja lingvisti pritom spĺňajú prísne kritériá výberu a oblasti, ktorú prekladajú, sa primárne venujú. Nie je pritom podstatné, ktorý lingvista z dvojice prekladá alebo reviduje, výsledkom by vždy bol rovnako kvalitný preklad.

Úspešné absolvovanie auditu je pre nás ocenením toho, že máme kvalitne nastavené procesy, v centre našej pozornosti stojí klient a jeho potreby a tiež našej snahy o neustále zlepšovanie poskytovaných služieb a produktov.

Dlhodobá spolupráca

Hľadáte riešenie na mieru alebo organizujete tender? Kontaktujte nás.

Kontaktné informácie
 • +421 2 2102 6130
 • [javascript protected email address]

Cenová ponuka

Do 30 minút zistíte cenu a termín dodania jednoduchšej požiadavky.

         
Čo hovoria naši klienti?

S tímom spoločnosti Otago spolupracujeme od roku 2014 v oblasti prekladov európskych patentov a patentových prihlášok z oblastí farmácie, chémie, strojárenstva a elektrotechniky z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka do slovenského a českého jazyka.

Oceňujeme najmä profesionálnu a rýchlu komunikáciu, spoľahlivé plnenie dohodnutých termínov dodania prekladov a vysokú mieru presnosti a kvality dodávaných prekladov, ktoré sú pre nás a našich klientov kľúčové na zabezpečenie právnej ochrany ich inovácií a vynálezov.

Mgr. Ing. Martin Žovic
Patentový zástupca

Spoločnosť Otago môžeme doporučiť.

SPIE Elektrovod, a.s. vníma spoločnosť Otago s.r.o. ako spoľahlivého partnera pri preklade odborného textu. Služby spoločnosti Otago využívame najmä na preklady anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Oceňujeme predovšetkým ich osobný prístup, profesionalitu, rýchlosť a operatívnosť v reakcii na naše požiadavky.

Ing. Jakub Kolesár
predseda predstavenstva

Spoluprácu so spoločnosťou Otago sme si vybrali najmä pre dodávanie kvalitných prekladov so špecifickou odbornou strojárskou terminológiou, najmä z oblasti kompresorových a vákuových staníc.

Na spolupráci oceňujeme predovšetkým spoľahlivosť prekladov a promptnú komunikáciu. Služby spoločnosti Otago radi odporúčame.

Ing. Ladislav Szabó
konateľ

S Otago sa robí skvele.

V Catalyste potrebujeme preklady väčšinou tak, že včera bolo neskoro. Ľudia v Otago reagujú rýchlo, pohotovo a priateľsky, čo je vcelku unikátna kombinácia. Preklady sú po obsahovej stránke tip top, takže maximálna spokojnosť.

Lubo Tomko
CEO

Na základe našich skúseností so spoločnosťou Otago môžeme bez váhania odporučiť jej služby ďalším spoločnostiam, ktoré potrebujú špičkové prekladateľské služby.

Váš záväzok ku kvalite, profesionalite a spokojnosti klientov z vás robí ideálneho partnera.

Élodie Bouquet
Vendor & Quality Manager